Najważniejsze standardy ISO w firmach produkcyjnych

Najważniejsze standardy ISO w firmach produkcyjnych

Normy ISO opracowane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną stanowią dziś w wielu branżach podstawę jakości, bezpieczeństwa i najlepszego podejścia do kwestii zarządzania przedsiębiorstwem. Niezależnie od tego czy zostaną zastosowane w małej firmie usługowej, czy dużym zakładzie produkcyjnym, standardy ISO potrafią znacząco podnieść efektywność i konkurencyjność danej firmy na rynku, jednocześnie dając jej podstawy do lepszej organizacji wewnętrznej, zrównoważonego rozwoju i budowy pozytywnego wizerunku w oparciu o realne wartości uznawane na skalę międzynarodową. Jakie najważniejsze standardy ISO można wprowadzić w firmach produkcyjnych i co się z nimi wiąże?

ISO 9001 – Systemy Zarządzania Jakością

Jedną z głównych idei standardów ISO jest wprowadzanie w przedsiębiorstwach skutecznych i dopracowanych w każdym szczególe systemów zarządzania, które skupione na konkretnym obszarze działalności firmy będą w stanie poprawić jej efektywność i pomogą wyeliminować pewne błędy wpływające na jej rozwój. Norma ISO 9001 jest jednym z najpopularniejszych standardów ISO i skupia się na wymaganiach dla systemu zarządzania jakością. Norma może być zastosowana w każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości i branży, umożliwiając formalne wykazanie podejmowania przez nią działań dążących do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami klienta i obowiązującymi przepisami. Aby ją wdrożyć należy spełnić jednak szereg ogólnych i szczegółowych wymagań, w tym między innymi wprowadzić procesowe podejście do zarządzania, określić skuteczny sposób dokumentacji procesów, stworzyć system eliminowania błędów, rozpoznawania ryzyka i wykorzystywania szans, a także skupić się na wpływie poszczególnych procesów na zadowolenie Klienta.

Wśród korzyści zewnętrznych wynikających z wdrożenia zasad ISO 9001 do firmowego systemu zarządzania jakością warto wymienić przede wszystkim szansę na poprawę wizerunku firmy i przedstawienie jej na rynku jako firmy godnej zaufania. Przedsiębiorstwa i firmy produkcyjne posiadające certyfikat ISO 9001 mają szansę na łatwiejsze zdobywanie kontrahentów i partnerów biznesowych, jako że samo posiadanie certyfikatu jest często wymaganiem w przetargach, co oczywiście przekłada się bezpośrednio na ich rynkowy sukces. Znacznie ważniejsze są tu jednak korzyści wewnętrzne takie jak zapewnienie stabilności i powtarzalności procesów, zapewnienie i utrzymywanie dobrej organizacji pracy, a także uzyskanie skutecznych metod monitorowania procesów pozwalające na ciągłe doskonalenie działań firmy.

ISO 14001 – system zarządzania środowiskiem

Dużą rolę w kontekście działalności dużych firm produkcyjnych odgrywa dziś także standard ISO 14001 wyznaczający normy i najlepsze praktyki dla systemów zarządzania środowiskiem. W czasach, gdy konieczność minimalizowania marnotrawstwa i działania bez szkody dla otaczającego środowiska jest niezwykle istotna, a dostępne technologie i nowoczesne rozwiązania pozwalają na wykluczanie z przemysłu najbardziej szkodliwych procesów, świadome podejmowanie działań w stronę poprawy firmowej świadomości środowiskowej jest jak najbardziej na miejscu. Firmy, które decydują się certyfikować do ISO 14001 muszą spełnić szereg wymagań związanych ze wspomnianą minimalizacją marnotrawstwa, rozpoznawaniem ryzyka, wprowadzaniem skutecznej polityki środowiskowej i tworzeniem pozytywnego wizerunku oddziałującego zarówno na samą firmę, jak i jej otoczenie. Zmiany te pozwalają jednak zyskać nie tylko przewagę konkurencyjną na rynku i zaufanie klientów, ale też zbudować solidne fundamenty do zrównoważonego rozwoju i powiększyć firmowe zyski bez podejmowania ryzykownych działań, wdrażania procesów na pograniczu prawa czy rezygnowania z pewnych elementów wpływających na unikalny charakter firmy.

ISO 45001 (dawniej OHSAS 18001) – norma dla bezpieczeństwa i higieny pracy

Sprawny system BHP to w firmie warunek, bez którego trudno wyobrazić sobie bezpieczne funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa i wszystkich procesów produkcyjnych. Prawnie obowiązek wprowadzania i przestrzegania przepisów BHP określa Kodeks Pracy, jednak w przypadku wielu firm można zrobić jeszcze więcej by upewnić się, że działania w kierunku bezpiecznych i higienicznych warunków pracy były jak najbardziej skuteczne. Norma ISO 45001 wprowadza możliwość nie tylko spełnienia podstawowych wymogów prawnych odnośnie BHP, ale znacząco podnosi wymagania dla systemów zarządzania BHP powodując jeszcze większe skupienie firm na bezpieczeństwie jej pracowników. Wymagania normy skupiają się między innymi na włączeniu w proces planowania i wdrażania nowych zasad BHP głównego kierownictwa oraz pojedynczych pracowników, którzy mając ciągły kontakt ze stanowiskami pracy mogą realnie ocenić obszary wymagające natychmiastowej poprawy. Po wdrożeniu normy firma może cieszyć się znaczącą poprawą skuteczności działań wewnętrznych, lepszym wizerunkiem na rynku i przede wszystkim bezpieczeństwem pracowników wpływającym na efektywność działania całej firmy.

Istnieje wiele norm ISO możliwych do zastosowania w firmach produkcyjnych, często specyficznych dla konkretnej branży, jak choćby ISO 22000 dla systemów bezpieczeństwa żywności czy ISO 3834 obowiązująca w spawalnictwie. Firma decydująca się na certyfikację do którejkolwiek z omówionych norm otwiera przed sobą wiele możliwości i szans rozwoju na tle konkurencji, a przy tym poprawienia własnych struktur wewnętrznych i zbudowania firmy działającej jak dobrze naoliwiona maszyna.


BHP-Gabi

Zobacz podobne wpisy na blogu

Ostatnio oglądane