Praca w upale - jak chronić zdrowie pracowników?

Praca w upale - jak chronić zdrowie pracowników?

Praca latem, w skrajnie wysokich temperaturach nie jest z reguły przyjemna ani dla pracowników przebywających na zewnątrz (np. na budowie, przy remontach dróg czy w trasie), ani tych którzy przebywają w pomieszczeniach zamkniętych. Z powodu wysokich temperatur organizm człowieka wykazuje znacznie mniejsze zdolności do koncentracji i zdecydowanie gorszą efektywność pracy, a przy tym jest narażony na ogólne osłabienie, szybkie odwadnianie się i wiele nieprzyjemnych reakcji z pogranicza udaru słonecznego. To do pracodawcy należy zadanie zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy, niezależnie od panującej na zewnątrz pogody. Jak ochronić zdrowie pracowników w upale, by uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji?

Zapewnij pracownikom dostęp do wody zdatnej do picia i zimnych napojów

Według Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pracownicy powinni mieć w swoim środowisku pracy dostęp do wody zdatnej do picia, w odległości nie dalszej niż 75 metrów od stanowiska pracy. W przypadku upałów sama woda zdatna do picia może okazać się jednak niewystarczająca, dlatego też pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom bezpłatny i stały dostęp do zimnych napojów. Obowiązek ten regulowany jest prawnie zależnie od rodzaju wykonywanej pracy – dla pracowników biurowych dostęp do zimnych napojów jest obowiązkowy gdy temperatura przekracza 28 st. C, natomiast pracownikom fizycznym przy temperaturze powyżej 25 st. C.

praca w gorących warunkach

Co ważne, zimne napoje powinny być dostępne w ciągu całej zmiany, w ilości zaspokajającej potrzeby wszystkich pracowników, a temperatura samych napojów powinna być utrzymywana na poziomie zapewniającym natychmiastowe orzeźwienie i schłodzenie organizmu do bezpiecznej temperatury bez wywołania wewnętrznego szoku termicznego czy narażania pracowników na przeziębienie. Warto zauważyć, że jeżeli pracodawca nie udostępni swoim pracownikom w upał zimnych napojów, zgodnie z art. 283 § 1 Kodeksu Pracy grozi mu kara grzywny w wysokości od 1000 zł do nawet 30 000 złotych.

Stwórz miejsce na prysznice dla pracowników

Obowiązek zapewnienia dostępu do wody do mycia dotyczy pracowników fizycznych wykonujących pracę na otwartej przestrzeni i informuje o konieczności stworzenia im dostępu do pryszniców w odległości nie dalszej niż 75 m od miejsca pracy. Osoby takie powinny mieć możliwość schłodzenia się nie tylko po zakończonym dniu pracy, ale także w trakcie przerw, które w przypadku upałów warto organizować częściej dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Zagwarantuj pracownikom odpowiednią ilość przerw od pracy

Pracodawca nie ma formalnego obowiązku zwolnienia swoich pracowników z dnia pracy ze względu na wysoką temperaturę, jednak zgodnie z prawem pracownik ma prawo przerwać pracę z własnej inicjatywy. Według Kodeksu Pracy, prawo takie przysługuje mu w momencie, gdy kontynuowanie pracy mogłoby zagrażać jego zdrowiu lub życiu. O chęci odejścia od stanowiska pracy należy oczywiście poinformować pracodawcę. Ten ostatni, aby uniknąć sytuacji w której pracownicy odmawiają pracy ze względu na panujące warunki pogodowe powinien zrobić wszystko, by zapewnić im jak najlepsze warunki pracy, proponując między innymi zwiększenie liczby regulaminowych przerw od pracy w trakcie dnia. Przerwy mogą być nieco skrócone w stosunku to tradycyjnej przerwy, ale dzięki temu rozłożone w czasie i na tyle regularne, by pracownicy mogli znaleźć chwilę wytchnienia w cieniu przed powrotem na stanowisko nasłonecznione.

Zadbaj o warunki na stanowiskach pracy

W przypadku pracy biurowej lub w pomieszczeniach zamkniętych, pracodawca w celu ułatwienia pracy swoim podwładnym może (choć nie musi) zdecydować się na instalację klimatyzacji i dodatkowych urządzeń wentylacyjnych, jednak po ich zastosowaniu musi zobowiązać się do regularnych przeglądów urządzeń. Same stanowiska pracy biurowej powinny być chronione przed nadmiernym nasłonecznieniem i niekontrolowaną emisją ciepła wskutek promieniowania stosując w tym celu odpowiednie regulowane rolety i żaluzje.

Na co zwrócić uwagę w trakcie upałów?

Pracodawcy, którzy chcą zapewnić swoim pracownikom najbardziej komfortowe warunki pracy i spełnić wszystkie wymogi prawne dotyczące tworzenia bezpiecznych stanowisk pracy powinni być szczególnie wyczuleni na upały i problemy, jakie mogą się z nimi wiązać na poszczególnych stanowiskach pracy. Zadbanie o zapewnienie pracownikom dostępu do zimnych napojów, prysznicy, częstszych przerw od pracy czy ochrony przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych w postaci ochrony głowy (dla pracowników zewnętrznych) czy żaluzji w oknach i klimatyzacji (dla pracowników biurowych) to klucz do bezpiecznego środowiska pracy.

Praca w wysokiej temperaturze bez uzupełniania odpowiedniej ilości płynów może prowadzić do odwodnienia organizmu i utraty elektrolitów, co może z kolei prowadzić do udaru cieplnego, wyczerpania, dezorientacji, a nawet omdlenia. W razie podejrzenia udaru cieplnego należy jak najszybciej wezwać pogotowie, a następnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym. Pracodawca powinien na tę okazję przewidzieć dodatkowe szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i upewnić się, że w zasięgu ręki uda się znaleźć zimne okłady, napoje chłodzące oraz zwilżone, chłodne ręczniki które pomogą obniżyć temperaturę ciała.


BHP-Gabi

Zobacz podobne wpisy na blogu

Ostatnio oglądane