Jak uniknąć pożaru w zakładzie pracy - 10 wskazówek i porad

Jak uniknąć pożaru w zakładzie pracy - 10 wskazówek i porad

Zagrożenie pożarowe w miejscach pracy występuje nie tylko tam, gdzie prowadzone są działania o wysokim ryzyku zajęcia ogniem, ale także w biurach, sklepach czy zakładach nie mających na co dzień styczności z otwartymi źródłami ognia i iskry. Z tego też powodu obowiązujące przepisy BHP nakazują stosowanie odpowiednich rozwiązań przeciwpożarowych pozwalających zarówno uniknąć pożaru w zakładzie pracy, jak i poradzić sobie szybko i skutecznie z jego ugaszeniem na wypadek pojawienia się ognia. Oto 10 wskazówek i porad BHP Gabi pokazujących jak skutecznie zabezpieczyć miejsce pracy przed pożarem.

pożar

1. Zabezpieczenie miejsca pracy

 

Nic tak nie wzmacnia ochrony przeciwpożarowej miejsca pracy jak zastosowanie odpowiednich środków BHP pozwalających na bezpieczne użytkowanie budynku oraz oferujących pomoc w sytuacji pojawienia się ognia. W BHP Gabi dysponujemy pełną ofertą gaśnic, alarmów, czujników i oznaczeń stosowanych jako standardowe wyposażenie każdego miejsca pracy. Co warto uwzględnić sprawdzając przygotowanie przeciwpożarowe zakładu? Przede wszystkim umieszczone w odpowiednim, widocznym dla wszystkich miejscu instrukcje BHP, oznakowane drogi ewakuacyjne i miejsca umieszczenia gaśnic, a także wszelkie znaki ostrzegawcze informujące o niebezpiecznych substancjach, gazach czy urządzeniach elektrycznych.

2. Wiedza dostępna dla wszystkich pracowników

Jedną z najczęstszych przyczyn pożarów w zakładach pracy jest nieuwaga człowieka, która połączona z brakiem wiedzy na temat zabezpieczeń przeciwpożarowych może okazać się bardzo niebezpieczna. Podstawą pracy każdego zakładu powinno być więc przede wszystkim uzbrojenie wszystkich pracowników w niezbędną wiedzę dotyczącą stosowanych środków zapobiegających pożarom, a także przeprowadzanie regularnych szkoleń z ochrony przeciwpożarowej i sposobów radzenia sobie z bezpośrednim zagrożeniem. Szkolenia takie powinny być częścią standardowego protokołu BHP w miejscu pracy, a jeśli zakład jest miejscem o wysokim zagrożeniu pożarowym, powinny być przeprowadzane także w formie osobnych kursów doszkalających i informacyjnych.

3. Przygotowanie dokumentacji zakładu

Jedną z ważniejszych porad, jakie można udzielić zakładom chcącym zadbać o swoje bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest konieczność poważnego podejścia do kwestii przygotowywania dokumentacji wewnętrznej opisującej działania całego zakładu. Wytyczne dotyczące standardów dla poszczególnych miejsc pracy, zasady ich działania, czy precyzyjne wskazówki odnoszące się do konkretnych stref bezpieczeństwa są najlepszym źródłem wiedzy o stosowanych w zakładzie środkach zapobiegania pożarom. Dokumentacja taka powinna być przygotowana oczywiście po konsultacji ze specjalistami BHP i dostępna dla wszystkich pracowników, zarówno nowych jak i doświadczonych, tak by każdy mógł upewnić się, że jego działania nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia pożarowego.

4. Wykorzystanie dostępnych technologii ostrzegawczych

W temacie powiązanym częściowo z odpowiednim oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsca pracy należy wspomnieć także o możliwościach, jakie oferują dziś różnego rodzaju systemy ostrzegawcze na wypadek pożaru. Czujniki oraz detektory gazów, płynów i oparów pozwalają skutecznie wykryć nawet najmniejsze zadymienie i zapobiec rozprzestrzenieniu się pożaru nawet jeśli taki się pojawi. W większych zakładach czy np. galeriach handlowych i hotelach systemy takie mają bezpośrednie połączenie z centralą i w razie wysokiego stopnia zagrożenia mogą automatycznie powiadomić o pożarze odpowiednie służby. W miejscach, w których rozwiązanie takie jest bezpieczne należy zastosować także zraszacze, kurtyny przeciwpożarowe, a w razie potrzeby także drzwi przeciwpożarowe odcinające pomieszczenia dotknięte ogniem od pozostałych części budynku.

5. Wyznaczenie stref bezpieczeństwa, palenia i podwyższonego zagrożenia

Każdy dobrze zorganizowany pod względem BHP zakład pracy powinien być jasno podzielony na strefy, w których pracownicy będą mogli bez ryzyka palić papierosy, stosować najbardziej podstawowe środki ostrożności, a także te, w których konieczne będzie przestrzeganie dodatkowych protokołów bezpieczeństwa i zachowanie szczególnej ostrożności. Wielu pracodawców nie myśli o takim rozwiązaniu, jednak w praktyce okazuje się ono często jednym z najlepszych sposobów zapobiegania pożarom. Jeśli pracownicy wiedzą, gdzie mogą przebywać i nie stwarzać zagrożenia wychodząc na przerwę, szanse stworzenia zagrożenia przez nieuwagę maleją do minimum.

6. Regularna kontrola maszyn

Jeśli chcemy uniknąć pożaru w zakładzie, w którym na co dzień pracują dziesiątki maszyn i urządzeń elektrycznych, regularne kontrolowanie ich stanu sprawności i konserwowanie powierzchni najbardziej narażonych na uszkodzenia to podstawa. Wszelkie odsłonięte kable, przepalone przewody i uszkodzone panele elektroniczne mogą być przyczyną zwarcia, które może doprowadzić do naprawdę poważnego pożaru całego zakładu.

7. Sprawdzanie systemów przeciwpożarowych

Podobnie jak w przypadku wspomnianych kontroli maszyn, regularną konserwację należy wprowadzić także dla stosowanych systemów ostrzegania. Warto przynajmniej raz w roku sprawdzać ich prawidłowe działanie, by w razie realnego zagrożenia zadziałały jak należy i zapewniły czas na ewakuację dla wszystkich osób obecnych na terenie zakładu.

8. Obowiązkowe próby ewakuacyjne

Spotykane często w galeriach handlowych, szkołach czy dużych budynkach użytkowych próby ewakuacyjne to ważny element profilaktyki i zapobiegania pożarom także w zakładach pracy. Akcje takie nie tylko zwiększają świadomość pracowników o zagrożeniu pożarowym i regularnie przypominają o obowiązujących zasadach zachowania w razie ewakuacji, ale też zwiększają czujność pracowników i mogą przyczynić się do wykrycia przez nich ryzyka pożarowego, zanim pojawi się ogień.

9. Kontrolowanie dostępu do budynku

Dobrym sposobem na zmniejszenie ryzyka pożaru i jakichkolwiek sytuacji zagrożenia jest wprowadzenie w zakładzie systemów kontroli dostępu do poszczególnych obszarów pracy. Do operowania wokół substancji niebezpiecznych powinny być dopuszczone jedynie przeszkolone w tym celu osoby i nie ma powodu, by ryzykować szansę dostania się w ich pobliże osób nieuprawnionych.

10. Zabezpieczanie substancji niebezpiecznych

Ostatnia wskazówka jest jednocześnie jedną z najbardziej oczywistych, jednak wartą przypomnienia. Wszystkie substancje niebezpieczne, mogące stwarzać bezpośrednie zagrożenie pożarowe powinny być przechowywane w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach i pojemnikach, obsługiwane jedynie przez przeszkolonych do tego pracowników i możliwie odseparowane od pozostałych części zakładu pracy tak, by w razie wypadku ogień miał maksymalnie wydłużoną drogę dotarcia do dróg ewakuacyjnych i innych pomieszczeń.

Prace zabezpieczające zakłady przed pożarem nie kończą się jedynie na ustawieniu odpowiednich znaków i pojedynczym przeszkoleniu pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Wdrażanie kolejnych sposobów ochrony i stosowanie się do powyższych wskazówek może znacząco zwiększyć bezpieczeństwo zakładu i jego pracowników, oszczędzając przy tym kosztów związanych z ewentualnym odbudowaniem obiektu po ewentualnym pożarze.


BHP-Gabi

Zobacz podobne wpisy na blogu

Ostatnio oglądane