Odblaski - gdzie niezbędne są kamizelki ostrzegawcze?

Odblaski - gdzie niezbędne są kamizelki ostrzegawcze?

Kamizelki odblaskowe i ostrzegawcze są niezbędnym wyposażeniem nie tylko pracowników służb drogowych, ale też wielu zawodów, w których zadbanie o dobrą widoczność pracownika jest szansą na zagwarantowanie mu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Wykonane z materiałów o barwie fluorescencyjnej kamizelki, kombinezony i kurtki to często jedyny sposób na ograniczenie ryzyka wypadków w miejscach, w których ruch pieszych łączy się z ruchem pojazdów, a więc także w magazynach, na placach budowy czy w dużych zakładach przemysłowych. Gdzie niezbędne są odblaskowe kamizelki ostrzegawcze i kto według prawa musi stosować je obowiązkowo?
kamizelka odblaskowa w kolorze pomarańczowym

Kamizelki ostrzegawcze w pracach drogowych

Zgodnie z artykułem 41 prawa o ruchu drogowym, każdy, kto wykonuje jakiekolwiek czynności na drodze jest zobowiązany używać elementów odblaskowych, odpowiadających właściwym warunkom technicznym. Pracownicy zajmujący się budową dróg, ich naprawą, konserwacją, pracami na poboczu czy prowadzą akcje ratunkowe np. podczas zabezpieczania miejsca wypadku powinni być bezwzględnie wyposażeni w widoczną z dużej odległości kamizelkę bądź kurtkę ostrzegawczą, z której korzysta się zarówno w nocy i kiepskich warunkach oświetleniowych, jak i w dzień.

W kamizelkę ostrzegawczą powinni zaopatrzyć się także kierowcy, szczególnie ci poruszający się drogami szybkiego ruchu i autostradami. W przypadku awarii pojazdu i konieczności ustawienia się na poboczu, kamizelka może spowodować że człowiek będzie widoczny dla pozostałych kierowców z daleka i z dużym prawdopodobieństwem uniknie groźnego, a potencjalnie nawet śmiertelnego wypadku. Choć więc posiadanie kamizelki nie jest jeszcze w Polsce wymagane prawnie, dla własnego bezpieczeństwa warto zakupić nawet najprostszy model odblaskowej kamizelki i włożyć ją zaraz po opuszczeniu pojazdu na drodze.

Odzież odblaskowa w pracy – kto powinien nosić kamizelki ostrzegawcze?

Poza wspomnianą już grupą robotników drogowych, którzy zajmują się zarówno pracami budowlanymi jak i porządkowymi w obrębie dróg dostępnych dla ruchu pojazdów, kamizelki ostrzegawcze i odzież odblaskowa są obowiązkowym wyposażeniem dla pracowników magazynów, baz transportowych czy centrów logistycznych.

Traktowane jako rejony o podwyższonym ryzyku ze względu na wzmożony ruch pojazdów, magazyny i tego typu obiekty przemysłowe powinny podjąć wszelkie środki ostrożności zabezpieczające pracowników przed urazami, w tym także stosować odpowiednią odzież odblaskową. W obiektach takich obowiązek stosowania konkretnej odzieży ochronnej powinien wynikać z wcześniej przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego, co precyzuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259, poz. 2173).

Wśród innych grup, dla których stosowanie odzieży ostrzegawczej może okazać się niezbędnym środkiem bezpieczeństwa należy wymienić także między innymi ratowników górskich i wszelkie służby ratunkowe, dla których widoczność na drodze lub w terenie jest kluczowa do prowadzenia bezpiecznej akcji. Osoby takie, dzięki stosowaniu kamizelek ostrzegawczych są widoczne dla turystów czy uczestników zdarzenia nawet w niekorzystnych warunkach pogodowych czy po zmierzchu, co często znacząco ułatwia przeprowadzenie akcji poszukiwawczej czy ratunkowej.

Z odzieży ostrzegawczej i odblaskowej powinni wreszcie korzystać kierowcy samochodów dostawczych podczas załadunku i rozładunku towarów, kierowcy wózków widłowych, operatorzy maszyn na placu budowy, a także niektórzy robotnicy, których widoczność na placu z punktu widzenia operatora dźwigu czy koparki będzie wpływała na ich bezpieczeństwo.
kamizelka ostrzegawcza w kolorze żółtym

Kategorie odzieży odblaskowej, a ryzyko w miejscu pracy

Dostępne w naszym sklepie kamizelki odblaskowe oraz pozostałe elementy odzieży ostrzegawczej są produkowane z uwzględnieniem trzech kategorii, rozróżniających określone poziomy ryzyka w miejscu pracy. Najwyższa z nich, klasa 3, oznacza ubrania ostrzegawcze o najlepszej widoczności, przeznaczone przede wszystkim do prac związanych z wysokim ryzykiem potrącenia w ruchu drogowym. Odzież tej kategorii powinna zapewniać widoczność na odległości minimum 300 metrów, czyli dystansie dającym kierowcy możliwość wykonania manewru zapobiegającemu wypadkowi drogowemu. Nieco niższa klasa 2 obejmuje odzież ostrzegawczą zapewniającą widoczność do 150 m, natomiast klasa 1 to najniższy poziom ochrony, stosowany głównie na placach budowy podczas prac w dzień.

Każda odzież odblaskowa przeznaczona do stosowania w pracy powinna spełniać normy europejskie i być zgodna z ogólnymi wymogami BHP. Wybierając poszczególny model kurtki, spodni czy kamizelki ostrzegawczej należy więc zwrócić uwagę, czy jest ona oznaczona symbolem normy PN-EN 20471:2013. W certyfikowanej odzieży odblaskowej dopuszcza się trzy fluorescencyjne kolory ubrań - żółty, czerwony i pomarańczowo-czerwony o określonym w normie współczynniku luminancji (jaskrawości). Dla bezpieczeństwa istotna jest tu szczególnie jakość wykonania odzieży – wybierając modele znanych producentów możemy mieć pewność, że są one w stanie zagwarantować nam widoczność nawet w nocy, na środku ruchliwej autostrady.


BHP-Gabi

Zobacz podobne wpisy na blogu

Ostatnio oglądane