Podstawowe środki higieny w zakładzie pracy

Podstawowe środki higieny w zakładzie pracy

Dostęp do odpowiednich, podstawowych środków higieny to zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP obowiązek w każdym zakładzie pracy, biurze, sklepie, fabryce czy szkole. Każdy pracodawca, bez względu na charakter działalności jego firmy i rodzaj obowiązków wykonywanych przez jego pracowników powinien zapewnić im możliwość skorzystania ze środków higieny oraz urządzeń sanitarno-higienicznych, które zapewnią dostęp do czystych i bezpiecznych warunków pracy.

Choć zasady BHP często wydają się bazować na oczywistych kwestiach higieny osobistej, ich precyzyjne określenie i egzekwowanie w miejscach pracy zdecydowanie zwiększa komfort i bezpieczeństwo pracowników. O jakich urządzeniach i środkach higieny należy pamiętać wyposażając dowolny zakład pracy?
dozownik do mydła w płynie

Środki higieniczne w miejscach pracy a przepisy BHP

Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy, każdy pracodawca ma obowiązek udostępnić na użytek swoich pracowników odpowiednie urządzenia higieniczno-sanitarne oraz środki higieny osobistej, umożliwiając korzystanie z nich wszystkim pracownikom bez względu na wykonywane przez nich czynności. Przepisy te nie określają jednak zakresu urządzeń i środków dostępnych dla pracowników oraz ich ilości, pozostawiając decyzję w rękach pracodawcy – informacje o zakładowych normach powinny zostać zawarte w regulaminie pracy lub zarządzeniu pracodawcy.

Przydział odpowiedniej ilości i rodzaju środków higieny jest zależny od charakteru pracy wykonywanej na danych stanowiskach – pracodawca zatrudniający osoby wykonujące prace fizyczne będzie musiał zadbać o zapewnienie im tradycyjnego mydła oraz ręczników na użytek osobisty, podczas gdy ten zatrudniający pracowników administracyjno-biurowych wykona swój obowiązek udostępniając środki higieniczne w ogólnodostępnych pomieszczeniach sanitarnych.

Wymagania higieniczne pracowników fizycznych są bez wątpienia bardziej rozbudowane, niż te pracowników umysłowych, jednak w przypadku obydwu grup dostęp do podstawowych środków higieny to konieczność – każdy pracownik powinien mieć możliwość umycia rąk w ciągu dnia pracy czy też swobodnego skorzystania z toalety, bez względu na charakter jego pracy w zakładzie.

Podstawowe środki higieny w zakładzie pracy

Środki higieny osobistej zapewnione pracownikom przez pracodawcę obejmują zarówno mydło, ręczniki papierowe, czy papier toaletowy, jak i różnego rodzaju płyny dezynfekujące, mydła specjalistyczne i pasty BHP. Obok nich w zakładzie powinny pojawić się wszelkiego rodzaju dozowniki na mydło i ręczniki papierowe, suszarki do rąk, kosze na odpady, szczotki do WC, środki do prania, odkażania i suszenia odzieży roboczej, czy ręczniki tekstylne przypisane do konkretnych pracowników indywidualnie.

Zależnie od rodzaju wykonywanej pracy w danym zakładzie, do użytku pracowników powinny zostać udostępnione szatnie, umywalnie, natryski, oraz pomieszczenia do prania i pozostawiania odzieży roboczej, pozwalające utrzymać zakład w stanie najwyższej higieny i bezpieczeństwa.


żele do mycia rąk w różnych opakowaniach

Najważniejsze środki czystości i chemia gospodarcza

Jednym z podstawowych działań utożsamianych z prawidłową higieną w zakładzie pracy jest dokładne mycie rąk przez pracowników zarówno przed jak i po wykonanej pracy, a w razie konieczności także w trakcie jej wykonywania. Zależnie od charakteru pracy środki do mycia dłoni będą jednak różniły się od siebie – w kuchni przyda się mydło dezynfekujące, podczas gdy w warsztacie konieczne będzie użycie specjalnych środków odplamiających.

Dobrym wyjściem dla tych drugich może być pasta BHP, dzięki której można z łatwością usunąć z rąk zabrudzenia takie jak smoła, lakiery, farby, atrament, sadza, smary, tłuszcze, asfalt, żywice, a nawet różnego rodzaju kleje. O dostęp do nich powinni zadbać przede wszystkim właściciele warsztatów samochodowych, zakładów przemysłowych i innych zakładów o dużym ryzyku zabrudzenia wspomnianymi substancjami.

O higienę miejsca pracy warto zadbać udostępniając do użytku pracowników oraz ekip sprzątających różnorodne czyściwa papierowe, środki dezynfekujące, ręczniki papierowe, wózki do sprzątania, odświeżacze powietrza, suszarki do rąk czy wreszcie worki i kosze na śmieci, które będą regularnie opróżniane i dezynfekowane. Samo regularne mycie rąk nie jest wystarczające, jeśli stanowiska pracy nie zostaną również odpowiednio oczyszczone.

Pracodawca spełnia swoje zobowiązania prawne w kontekście higieny zakładu pracy w momencie, gdy zapewnia swoim pracownikom dostęp do podstawowych i odpowiednich dla wykonywanych przez nich zadań środków higieny oraz zapewnia regularne sprzątanie i dezynfekcję ich stanowisk pracy. Po odpowiednim przygotowaniu regulaminu BHP zakładu i opracowaniu norm zakładowych dla udostępnianych pracownikom środków czystości, zarządzanie ich regularnym uzupełnianiem nie powinno stanowić jednak większego problemu.


BHP-Gabi

Zobacz podobne wpisy na blogu

Ostatnio oglądane