Roboty drogowe a bezpieczeństwo ruchu - co musi posiadać firma budowlana?

Roboty drogowe a bezpieczeństwo ruchu - co musi posiadać firma budowlana?

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, szczególnie w przypadku prowadzenia jakichkolwiek robót drogowych stanowi niesamowicie ważny aspekt zarówno dla uczestników ruchu, jak i osób zajmujących się prowadzeniem tego typu prac. Stosowanie odpowiednich oznaczeń i elementów ostrzegawczych oraz rozpowszechnianie wiedzy związanej z ich rozpoznawaniem i przestrzeganiem stanowi tu podstawę – bezpieczeństwo możliwe jest wyłącznie wtedy, gdy każdy na drodze wie doskonale co robić i jak zachować się w danej sytuacji. Elementów, które mogą zostać zastosowane przy robotach drogowych jest jednak wiele. Które z nich powinna posiadać firma budowlana zajmująca się tego typu pracami?

Najważniejsze elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Pierwszą z kategorii przedmiotów niezbędnego wyposażenia firm budowlanych zajmujących się wykonywaniem prac drogowych stanowią stosowane do odgradzania miejsc faktycznej budowy od tymczasowych pasów przejazdu i strefy bezpieczeństwa. Pojawią się tu więc wszelkiego rodzaju taśmy, pachołki i barierki ostrzegawcze, które można wykorzystać zarówno w ruchu pieszych jak i samochodowym do oznaczenia obszaru objętego zakazem wstępu, oddzielonego od reszty na potrzeby prowadzonych prac ziemnych. Taśmy stosowane są przede wszystkim do zabezpieczania ulic oraz wykopów, odznaczając wyraźnie widoczną, ciągłą linią obszar wyłączony z ruchu. Zazwyczaj biało-czerwone lub żółto-czarne, taśmy ostrzegawcze powinny być przede wszystkim widoczne także przy ograniczonym oświetleniu na drodze czy chodniku. Podobną, choć znacznie trwalszą funkcję spełnią tu barierki ostrzegawcze, którymi ze względu na ich większą widoczność i powierzchnię oznacza się zwykle głębokie wykopy. Ciekawą odmianą barierek są także bloki zatrzymujące ruch na danym pasie ruchu i wydzielające go z użytku w obrębie terenu budowy. Blokady tego typu są skuteczniejsze niż taśmy czy barierki w starcu z samochodami, dlatego też stosuje się je przede wszystkim przy pracach typowo drogowych.


lizak policyjny

Kolejną kategorię elementów, które spotyka się dziś jako niezbędny element wyposażenia policji i straży oraz służb drogowych pracujących bezpośrednio na jezdniach i wymagających możliwości kierowania ruchem samochodowym są tarcze dla służb drogowych, czyli popularne lizaki. Tarcze dla służb drogowych pozwalają na zatrzymywanie i kierowanie ruchem w sposób bezpieczny - do ich prawidłowego funkcjonowania konieczna jest jedynie znajomość sygnałów umieszczonych w Kodeksie Drogowym i rozpoznawalnych dla wszystkich kierowców jako uniwersalne. Na współczesnych placach budowy, gdzie roboty trwają dłużej i konieczne jest ciągłe regulowanie ruchu samochodowego pracownika z lizakiem zastępuje tymczasowa sygnalizacja świetlna informująca o przyjętej na czas remontu organizacji ruchu.

Bezpieczeństwo pracowników drogowych

Drugą istotną grupę produktów przeznaczonych do stosowania w ramach zapewnienia ochrony bezpieczeństwa ruchu przy robotach drogowych stanowią produkty gwarantujące bezpieczeństwo samych pracowników budowy. Ci, bez względu na warunki pogodowe, porę dnia czy porę roku powinni pozostawać nieustannie widoczni dla przejeżdżających obok samochodów. Zarówno u osób kierujących ruchem, jak i tych poruszających się po placu budowy stosuje się więc obowiązkowo ubrania ostrzegawcze wykonane w całości z odblaskowych materiałów i widocznych, jaskrawych kolorów. Elementy odblaskowe powinny zostać dodatkowo umieszczone na nogawkach spodni, mankietach kurtki lub bluzy czy kaskach osób pracujących przy robotach drogowych, tak by zapewnić im jak najlepszą widoczność nawet przy porannym i wieczornym zamgleniu.
kamizelka odblaskowa do kierowania ruchem drogowym

Nie każda osoba obecna na placu budowy przy robotach drogowych będzie upoważniona do kierowania ruchem, dlatego też na plecach kamizelki osób wyznaczonych do tego zadania powinna znaleźć się stosowna informacja dla osób poruszających się drogą czy też właściwych służb porządkowych. W przypadku pachołków drogowych istotną cechą na którą należy zwrócić uwagę podczas wyposażania obszaru budowy są elementy odblaskowe, które choć są dziś najczęściej obecne na słupku od samego początku mogą zostać dodane na niego znacznie później za pomocą dostępnych w sklepie specjalnych folii. Podczas wyboru tarcz do kierowania ruchem warto zwrócić natomiast uwagę na to, by były one podświetlane, dzięki czemu zwrócą większą uwagę osób kierujących samochodami na pamięć, nie zwracającymi często uwagi na sygnalizację zmiany ruchu czy polecenia wydawane przez osoby nim kierujące.

Gwarancja bezpieczeństwa drogowego w momencie prowadzenia jakichkolwiek prac ziemnych na ulicy lub chodniku powinna być zawsze priorytetem firmy przeprowadzającej tego typu roboty bez całkowitego wyłączenia drogi z użytku. Stosowanie zarówno pachołków i taśm odgradzających jak i kamizelek odblaskowych czy lizaków do sterowania ruchem jest tu niezbędne – wszystkie tego typu elementy powinny przykuwać uwagę z daleka, ostrzegając o niebezpieczeństwie i nakazując zachować w ich otoczeniu szczególną ostrożność.


BHP-Gabi

Zobacz podobne wpisy na blogu

Ostatnio oglądane