Pierwsza pomoc przy porażeniu prądem na budowie

Pierwsza pomoc przy porażeniu prądem na budowie

Wśród znacznej ilości zagrożeń, jakie występują na budowie, porażenie prądem jest zdecydowanie jednym z najgroźniejszych możliwych incydentów. To właśnie porażenie prądem jest często przyczyną poważnych poparzeń i uszkodzeń ciała, a nawet wypadków śmiertelnych. Niestety, w przypadku budowy trudno całkowicie wyeliminować zagrożenie poprzez usunięcie jego źródeł – zarówno maszyny jak i mniejsze urządzenia elektromechaniczne wymagają dostępu do zasilania w trakcie pracy. Jak zatem powinna wyglądać ochrona przeciwporażeniowa i pierwsza pomoc przy porażeniu prądem na budowie?

Najważniejsze zasady BHP w ramach ochrony przed porażeniem prądem

Bezpośredni kontakt człowieka z prądem może okazać się niebezpieczny nawet przy stosunkowo małym natężeniu – już 10 mA oznacza silny ból, dlatego też zagrożenia porażenia prądem nie należy lekceważyć. Warunki panujące na placach budowy z reguły sprzyjają jednak porażeniom, szczególnie w miejscach wilgotnych o dobrym przewodnictwie prądu. Aby uniknąć porażenia prądem każdy plac budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony, tak by nawet nieuwaga nie spowodowała przypadkowego porażenia pracownika prądem, a sami pracownicy powinni być przeszkoleni zarówno pod kątem ostrożności w kontakcie z urządzeniami elektrycznymi, jak i pierwszej pomocy w razie porażenia.

praca z prądem

Jedną z pierwszych zasad dotyczących BHP na budowie, na której występują urządzenia zasilane z sieci jest konieczność regularnego sprawdzania ich stanu technicznego i rezygnowania z użytkowania tych, które nie są w pełni sprawne. Wszystkie przewody na placu budowy powinny być zabezpieczone przed przypadkowym bezpośrednim kontaktem z człowiekiem, a w razie zauważonych uszkodzeń natychmiast odłączane źródła prądu. Niedopuszczalne jest też tymczasowe, prowizoryczne zabezpieczanie urządzeń elektrycznych taśmami izolacyjnymi – pracodawca odpowiadający za bezpieczeństwo na terenie budowy powinien zagwarantować swoim pracownikom dostęp wyłącznie do sprawnych, odpowiednio zabezpieczonych urządzeń. O obowiązku tym informuje norma PN – EN 61140:2005 „Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – wspólne aspekty instalacji i urządzeń”, według której„Części czynne niebezpieczne nie powinny być dostępne, a części przewodzące dostępne nie powinny być niebezpieczne”.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obwody elektryczne, do których podłączane są urządzenia budowlane oraz inne elektryczne urządzenia na placu budowy muszą być wyposażone w bezpieczniki (wyłączniki) różnicowo-prądowe o czułości 30 mA, które w razie spięcia odcinają przepływ prądu w ciągu około 0,2 sekundy. Zgodnie z przywołaną wyżej normą, na budowie powinno się stosować sprzęt i osprzęt instalacyjny o stopniu ochrony co najmniej IP44, a urządzenia rozdzielcze o stopniu ochrony co najmniej IP43.

Akcesoria BHP zabezpieczające przed porażeniem prądem

Stosowanie odzieży chroniącej przed porażeniem prądem na budowie ogranicza się zwykle do wyposażania pracowników w odpowiednie rękawice elektroizolacyjne, których rolą jest ochrona rąk pracownika przed porażeniem prądem. Rękawice mogą różnić się między sobą stopniem odporności na różną wysokość napięcia elektrycznego i zwykle dedykowane są dla pracowników wykonujących zadania pod napięciem do 1kV. Oznacza to, że standardowi pracownicy budowy mający na co dzień styczność ze sprzętem elektrycznym i maszynami działającymi po podłączeniu do sieci nie są z zasady zobowiązani do pełnych strojów chroniących przed porażeniem prądem. Reguła ta jest jednak wyłącznie dodatkowym podkreśleniem faktu, że plac budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed możliwością porażenia prądem, a pracownicy przeszkoleni na wypadek sytuacji niebezpiecznych.

Pierwsza pomoc przy porażeniu prądem na budowie

Nawet na najlepiej przygotowanym i zabezpieczonym placu budowy może dojść do groźnego wypadku z udziałem prądu, dlatego też poza standardowym szkoleniem BHP pod kątem użytkowania sprzętów elektrycznych pracownicy powinni być zaznajomieni z zasadami udzielania pomocy w wypadku porażenia prądem. To, czy będą w stanie odpowiednio zachować się widząc wypadek może przesądzić o szkodach, jakie wyrządzi prąd – jedną z ważniejszych zasad pierwszej pomocy w przypadku porażenia prądem jest to aby udzielić pierwszej pomocy.

Pierwszym krokiem w przypadku porażenia prądem jest wezwanie pogotowia ratunkowego, a następnie uwolnienie poszkodowanego spod napięcia. Nie należy przy tym chwytać takiej osoby bezpośrednio rękoma, bez zabezpieczających je rękawic gumowych lub skórzanych chroniących przed porażeniem prądem. Aby uwolnić osobę porażoną spod działania prądu elektrycznego o napięciu do 1 kV, zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest całkowite wyłączenie napięcia we właściwym obwodzie elektrycznym, m.in. przez wyjęcie bezpieczników z obwodu zasilania lub uszkodzenie obwodu od strony zasilania. Dopiero po jego odłączeniu można przejść do kontaktu z osobą poszkodowaną i udzielania jej pierwszej pomocy przed przybyciem służb ratunkowych.

Jakie są objawy porażenia prądem? Porażenie prądem może powodować mocne poparzenia skóry, utratę przytomności, a nawet zatrzymanie krążenia, dlatego po odciągnięciu porażonego od źródła prądu należy niezwłocznie przystąpić do sprawdzania czynności życiowych i opatrywania ran oparzeniowych zgodnie z obowiązującymi zasadami pierwszej pomocy. Każdy przypadek porażenia prądem na budowie powinien być natychmiast zgłoszony, a osoba porażona nawet bez większych widocznych śladów poparzenia czy uszkodzenia ciała przebadana pod kątem wewnętrznych urazów wywołanych kontaktem z prądem, ponieważ następstwa porażenia mogą być tragiczne.


BHP-Gabi

Zobacz podobne wpisy na blogu

Ostatnio oglądane