Blog - Sklep i Akcesoria BHP

Praca na magazynie a odzież pracownika

Niemalże każda praca fizyczna wymaga zastosowania odpowiedniej odzieży roboczej, która nie tylko uchroni prywatne ubranie pracownika przed zabrudzeniem i zniszczeniem, ale też przede wszystkim zabezpieczy jego ciało przed różnorodnymi uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. W przypadku pracy na magazynie, największym zagrożeniem dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników są spadające przedmioty oraz poruszające się po magazynie wózki widłowe. Pierwszą linią obrony będą tu więc zarówno rękawice zapobiegające wyślizgiwaniu się paczek z rąk oraz buty, które zabezpieczą stopy na wypadek zderzenia z ciężkimi przedmiotami. Co jeszcze powinno znaleźć się na podstawowym wyposażeniu garderoby pracownika magazynu?Wiadomość z dnia: 25-01-2019

Oznaki zużycia odzieży ochronnej - kiedy należy ją wymienić?

Obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiedniej odzieży ochronnej zabezpieczającej ich przed działaniem szkodliwych czynników występujących w miejscu pracy został nałożony na pracodawców przez Kodeks Pracy, a zasady jej przyznawania zostały precyzyjnie określone w art. 237 tego też kodeksu. Zgodnie z jego założeniami to pracodawca ustala rodzaje odzieży ochronnej których stosowanie na określonych stanowiskach pracy jest niezbędne, kierując się oczywiście obowiązującymi przepisami BHP, normami specyficznymi dla konkretnej branży oraz wytycznymi ustalonymi we współpracy z przedstawicielem pracowników w zakresie BHP. Czy przepisy określają jednak kiedy odzież taka powinna zostać wymieniona i co należy rozumieć przez jej zużycie?Wiadomość z dnia: 25-01-2019

Jak chronić ciało przed chemikalami?

Ochrona przed szkodliwymi czynnikami chemicznymi to kwestia, o której należy pamiętać nie tylko w ciężkim przemyśle chemicznym, farmaceutycznym czy lakierniczym, ale też w branży spożywczej, pracy w laboratorium, przy pracach z azbestem, pracach rolniczych wymagających zastosowania chemikaliów, a nawet w warunkach domowych, gdy kontakt z różnego rodzaju substancjami i detergentami stanowi zagrożenie dla zdrowia człowieka. Dobór odpowiedniej odzieży chroniącej przed czynnikami chemicznymi, czyli tzw. odzieży chemochronnej, chemoodpornej czy przeciwchemicznej jest kluczem do zagwarantowania bezpieczeństwa pracowników narażonych na ciągły kontakt z substancjami występującymi w formie gazów, par, cieczy, pyłów i ciał stałych. Jakie wymagania powinna spełniać tego typu odzież i w jaki sposób zapewnia ochronę ciała przed działaniem chemikaliów?Wiadomość z dnia: 25-01-2019

Odzież ochronna w zakładach gastronomicznych

Obowiązujące w branży gastronomicznej zasady i wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy można dziś z powodzeniem uznać za jedne z najsurowszych przepisów dotyczących higieny w przekroju całego przemysłu. To właśnie w gastronomii nieprzestrzeganie pozornie najmniej istotnych zasad może doprowadzić do poważnych konsekwencji i zagrożeń zarówno dla pracowników, jak i konsumentów. Wśród ważniejszych wymogów BHP dla gastronomii pojawia się oczywiście konieczność stosowania odpowiedniej odzieży ochronnej dostosowanej do obowiązujących w branży przepisów i norm. Czym charakteryzuje się odzież ochronna dla gastronomii i w jaki sposób wybrać spośród dostępnych opcji te odpowiadające wymaganiom danego stanowiska pracy?Wiadomość z dnia: 22-01-2019

Najważniejsze rodzaje rękawic roboczych i ochronnych - nasze TOP 7

Rękawice ochronne i robocze to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych kategorii wśród środków ochrony indywidualnej i jeden z najbardziej rozbudowanych działów w sklepach z odzieżą BHP.

O odpowiednich rękawicach do pracy powinni pamiętać przecież nie tylko ci, którzy pracują w niebezpiecznych warunkach stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dłoni ale i ci, którzy chcą ochronić je przed zabrudzeniem przy pracach remontowych czy różnorodnych pracach ziemnych.

Rękawice powinny być oczywiście dostosowane do wykonywanej pracy i w razie konieczności ochrony dłoni przed konkretnymi czynnikami szkodliwymi, przetestowane pod kątem gwarantowanego zabezpieczenia i potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. Sprawdziliśmy nasze TOP 7 wśród dostępnych rodzajów rękawic roboczych i ochronnych. O których z nich warto wiedzieć więcej?Wiadomość z dnia: 22-01-2019

Kiedy pracownik musi stosować odzież ochronną?

Zapewnienie pracownikowi odzieży ochronnej to dla pracodawcy obowiązek, którego stopień zależy przede wszystkim od zajmowanego przez danego pracownika stanowiska i zagrożeń dla ochrony jego mienia i zdrowia podczas wykonywania pracy. Przepisy są w tej kwestii jednoznaczne, choć często ustalają jedynie minimum o jakim pracodawca musi pamiętać. I choć wybór konkretnej odzieży ochronnej zależy od samego pracodawcy, pewne jest że ta powinna być zawsze dostosowana do panujących na stanowisku warunków, występujących tam zagrożeń i czynników szkodliwych, ale też potrzeb pracownika – odzież ma chronić, ale zapewniać jednocześnie pełen komfort pracy. Niestety, nawet dziś wielu pracodawców nie do końca stosuje się do obowiązujących przepisów bądź też myli odzież ochronną z odzieżą roboczą traktując jej stosowanie bardziej pobłażliwie. Jak więc w rzeczywistości wyglądają polskie przepisy dotyczące gwarantowania i stosowania odzieży ochronnej i czym różni się ona od odzieży roboczej?Wiadomość z dnia: 22-01-2019

Prace leśne a odzież ochronna - podstawowy ubiór i wyposażenie

Odzież ochronna i środki ochrony indywidualnej stosowane przez osoby pracujące na co dzień w lesie to podstawa, bez której nie można mówić o jakimkolwiek bezpieczeństwie pracy. Zarówno w przypadku drwali, jak i osób doglądających bezpieczeństwa lasu konieczne jest, by osoby te zabezpieczały się na wypadek zabrudzenia, nadziania się na gałęzie czy przecięć i uszkodzeń mechanicznych spowodowanych stosowaniem różnego rodzaju pił i ostrzy.Wiadomość z dnia: 10-01-2019

Odzież robocza do prac ziemnych - co należy do ubioru pracownika?

Pracownicy zajmujący się wykonywaniem różnego rodzaju wykopów i prac ziemnych, wyrównywaniem terenu pod budowę, przyłączaniem mediów miejskich czy uporządkowywaniem działek pod zagospodarowanie są narażeni podczas swojej pracy na różnorodne zabrudzenia i powierzchowne zniszczenie odzieży wierzchniej. Choć stosowanie specjalistycznej odzieży ochronnej nie jest dla nich zwykle koniecznością, zapewnienie im odpowiedniej odzieży roboczej zabezpieczającej ich prywatne ubrania przed uszkodzeniami oraz środków ochrony indywidualnej gwarantujących zabezpieczenie przed różnymi czynnikami szkodliwymi jest tu jak najbardziej obowiązkiem pracodawcy. Jakie elementy odzieży powinny znaleźć się jednak na podstawowym wyposażeniu osób wykonujących prace ziemne i w jaki sposób dopasować je do konkretnego zakresu wykonywanych przez nich zadań?Wiadomość z dnia: 10-01-2019

Odzież ochronna do pracy w hucie - co musi posiadać pracownik?

Tym, co łączy ze sobą spawaczy, strażaków, pracowników hut szkła czy zakładów metalurgicznych jest bez wątpienia konieczność wielogodzinnej pracy w niebezpiecznych warunkach wysokiej temperatury otoczenia i bezpośredniego kontaktu z ogniem i różnymi formami ciepła. Czynniki gorące występujące w miejscu pracy stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników, przez co konieczność stosowania tu odpowiedniej odzieży ochronnej o właściwościach zabezpieczających przed wysoką temperaturą i kontaktem z ogniem jest niepodważalna. Jak powinien być ubrany pracownik huty, by móc pracować bezpiecznie w panujących tam warunkach?Wiadomość z dnia: 10-01-2019

W jakich pracach stosuje się kombinezony ochronne?

Jednoczęściowe kombinezony ochronne znajdują dziś zastosowanie w pracach z przekroju różnorodnych gałęzi przemysłu, zabezpieczając ciało pracownika przed zabrudzeniami, czynnikami chemicznymi, biologicznymi, mechanicznymi czy termicznymi. Ze względu na swoją konstrukcję stanowią doskonałe rozwiązanie w sytuacjach, gdzie trudno zadbać o pełną szczelność odzieży składającej się z kilku osobnych części, a narażenie skóry na bezpośredni kontakt z czynnikiem szkodliwym nie ma prawa się wydarzyć.Wiadomość z dnia: 02-01-2019

platnosci