Normy i przepisy

Wszystkie Środki Ochrony Indywidualnej podlegają obowiązującym europejskim przepisom w zakresie 

"podstawowych wymogów" nakładanych przez dyrektywy, precyzowane przez normy. Posiadanie oznakowania CE 

zapewnia produktowi możliwość swobodnego przepływu w obrębie Unii Europejskiej. Każdy ŚOI (Środek Ochrony 

Indywidualnej) wprowadzony na rynek musi posiadać dokumentację techniczną składającą się z karty technicznej,

 deklaracji zgodności oraz instrukcji użytkowania.

Przestrzeganie przepisów CE


Od czasu wprowadzenia ich w życie, Delta Plus stosuje przepisy CE i normy europejskie odnośnie wszystkich 

swoich Środków Ochrony Indywidualnej.


ZNAJDŹ WŁAŚCIWE NORMY ODPOWIADAJĄCE KAŻDEMU TYPOWI ŚRODKÓW OCHRONNYCH :


Gumowce i obuwie ochronne
Ochrona głowy
Ochrona słuchu
Ochrona układu oddechowego
Odzież chroniąca prze zimnem i deszczem / odblaskowa
Odzież o specjalnych parametrach technicznych
Okulary i szybki ochronne
Rękawice ochronne
Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości
Środki Ochrony Indywidualnej krótkiego użytkowania

Objaśnienia kodów obuwia roboczego

 

1.    Kategorie obuwia ochronnego z najczęściej stosowaną kombinacją wymagań:

 

·         SB = podstawowe bezpieczeństwo, podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200J oraz zgniecenia do 15kN,

·         S1 = zamknięty obszar pięty, właściwości antyelektrostatyczne, absorbcja energii w pięcie,

·         S2 = S1 + odporność na przepuszczalność i absorbcję wody,

·         S3 = S2 + odporność podeszwy na przebicie i grubość urzeźbienia podeszwy,

 

2.    Objaśnienie kodów oznaczających stopień ochrony butów ochronnych:

 

·         Gotowe obuwie:

§  P - odporność na przebicie z siłą 1100N,

§  C - obuwie prądoprzewodzące,

§  A - obuwie antyelektrostatyczne,

§  I - obuwie elektroizolacyjne,

§  HI - izolacja od ciepła,

§  CI - izolacja od zimna,

§  E - absorbcja energii w części piętowej,

§  WR - odporność na wodę,

§  M - odporność śródstopia.

 

·         Wierzch:

§  WRU - wierzch obuwia nieprzepuszczający wody,

§  CR - odporność na przecięcie.

 

·         Podeszwa:

§  HRO - odporność na kontakt z gorącym podłożem do 300oC.


·         Podeszwa:

§  HRO - odporność na kontakt z gorącym podłożem do 300oC.