Detektor Fenzy Sperian Toxi  Pro Nh3

Honeywell Sperian

Detektor Fenzy Sperian Toxi Pro Nh3

Chwilowy brak towaru

2 275,50 zł

(1 850,00 zł netto)

Detektor Fenzy Sperian Toxi Pro Cl2

Honeywell Sperian

Detektor Fenzy Sperian Toxi Pro Cl2

Chwilowy brak towaru

1 961,85 zł

(1 595,00 zł netto)

Detektor Fenzy Sperian Toxi Pro Co

Honeywell Sperian

Detektor Fenzy Sperian Toxi Pro Co

Chwilowy brak towaru

1 211,55 zł

(985,00 zł netto)

Detektor Fenzy Sperian Toxi Pro H2S Siarkowodór

Honeywell Sperian

Detektor Fenzy Sperian Toxi Pro H2S Siarkowodór

Chwilowy brak towaru

1 211,55 zł

(985,00 zł netto)

Detektor Fenzy Sperian Toxi Pro So2

Honeywell Sperian

Detektor Fenzy Sperian Toxi Pro So2

Chwilowy brak towaru

1 961,85 zł

(1 595,00 zł netto)

Detektor Fenzy Sperian Toxi Pro Tlen

Honeywell Sperian

Detektor Fenzy Sperian Toxi Pro Tlen

Chwilowy brak towaru

1 211,55 zł

(985,00 zł netto)

Kamera Termowizyjna Argus 4 1333

Honeywell Sperian

Kamera Termowizyjna Argus 4 1333

36 285,00 zł

(29 500,00 zł netto)

Kombinezon Trelleborg Trellchem Light typ T

Honeywell Sperian

Kombinezon Trelleborg Trellchem Light typ T

Chwilowy brak towaru

4 797,00 zł

(3 900,00 zł netto)

Kombinezon Trelleborg Trellchem Light typ Te

Honeywell Sperian

Kombinezon Trelleborg Trellchem Light typ Te

Chwilowy brak towaru

5 412,00 zł

(4 400,00 zł netto)

Maska Fenzy Sperian Biomask

Honeywell Sperian

Maska Fenzy Sperian Biomask

Chwilowy brak towaru

535,05 zł

(435,00 zł netto)

Maska Fenzy Sperian Optipro

Honeywell Sperian

Maska Fenzy Sperian Optipro

Chwilowy brak towaru

947,10 zł

(770,00 zł netto)


Ostatnio oglądane