Rękawice antyprzecięciowe - w jaki sposób chronią dłonie?

Rękawice antyprzecięciowe - w jaki sposób chronią dłonie?

Praca w środowisku sprzyjającym urazom mechanicznym dłoni, a więc wszelkiego rodzaju przecięciom, przekłuciom czy otarciom wymaga zastosowania odpowiednio dobranej ochrony. Wspomniane urazy są w rzeczywistości jednymi z najczęściej występujących urazów kończyn górnych, zagrażając nie tylko zdrowiu samego pracownika, ale też efektywności pracy na ryzykownym stanowisku. Każda praca wymagająca ręcznego transportu przedmiotów ciężkich, związana z obróbką metali, szkła i tworzyw sztucznych, lub też wymuszająca korzystanie z noży i ostrych narzędzi oznacza konieczność zastosowania się do odpowiednich zasad BHP i stosowania rękawic antyprzecięciowych do ochrony dłoni zgodnych z odpowiednimi normami. W jaki sposób rękawice robocze antyprzecięciowe chronią dłonie pracownika?

Standardowy podział rękawic ochronnych

Rękawice służące do ochrony dłoni przed urazami mechanicznymi w pracy zostały podzielone na trzy główne kategorie ze względu na ciężkość następstw urazów, jakie mogą wystąpić w wyniku pracy z niebezpiecznymi narzędziami. Kategorią I określa się rękawice chroniące przed lekkimi urazami mechanicznymi, których skutkami są najczęściej obtarcia, lekkie skaleczenia czy generalne urazy powierzchniowe. Kategoria II określa rękawice chroniące przed średnio ciężkimi urazami mechanicznymi, takimi jak przecięcia, obtarcia czy ukłucia, a dodatkowo przed ostrymi przedmiotami. W kategorii III znalazły się rękawice chroniące przed ciężkimi urazami mechanicznymi, w tym ukłuciami i przecięciami ostrymi nożami z dużą energią, przecięciami nożami z napędem lub przecięciami ręczną piłą łańcuchową. Zgodnie z normą PN-EN 388 opisującą wymagania dla rękawic ochronnych, te znajdujące się w kategorii II określa się ogólnie jako rękawice antyprzecięciowe.

rękawice antyprzecięciowe biało żółte

Wymagania dla rękawic antyprzecięciowych

Norma PN-EN 388 jest obecnie jedną z podstawowych i najważniejszych norm określających wymagania dla rękawic chroniących przed uszkodzeniami mechanicznymi dłoni, często nazywanych także rękawicami antyprzecięciowymi. Rękawice spełniające jej wymagania powinny zapewniać ochronę przed co najmniej jednym z trzech głównych zagrożeń: ścieraniem, przecięciem i przekłuciem i muszą być bezwzględnie stosowane w przypadku ryzyka uszkodzeń mechanicznych, których skutki są poważniejsze niż powierzchowne uszkodzenia naskórka.

Dodatkowymi normami precyzującymi wymagania odnośnie konkretnych wariantów rękawic ochronnych będą norma PN-EN 381 (dla rękawic chroniących przed przecięciem piłą łańcuchową), PN-EN 1082 (dla rękawic i ochrony ramion chroniących przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi), oraz PN-EN 14328 (dla rękawic i ochrony ramion chroniących przed przecięciem nożami z napędem).

Jak dobrać rękawice antyprzecięciowe do konkretnej pracy?

Poszukując odpowiednich rękawic antyprzecięciowych dla konkretnego stanowiska pracy nie wystarczy skupić się na tym, czy posiadają one odpowiednie oznaczenia i spełniają założenia normy PN-EN 388. Podczas wyboru konieczne jest przeprowadzenie analizy zagrożeń i uwzględnienie kwestii takich jak stopień narażenia rąk pracowników, rodzaj wykonywanej pracy, rodzaj zagrożeń, czy wreszcie intensywność danego czynnika szkodliwego. Nie każda para rękawic antyprzecięciowych sprawdzi się przecież w pracy wymagającej dużej precyzji i dobrego chwytu, gdzie czucie palców i chwytność wpływają bezpośrednio na bezpieczeństwo pracownika. Podobnie, nie każde rękawice antyprzecięciowe spełniają dodatkowe normy kwalifikujące je do pracy z konkretnymi narzędziami, takimi jak choćby ręczne piły łańcuchowe.


rękawice antyprzecięciowe pokryte nitrylem

Wśród najpopularniejszych materiałów wykorzystywanych w rękawicach antyprzecięciowych zdecydowanie należy wymienić Kevlar, dający gwarancję wysokiej odporności na przecięcia, a często także odporności na drobne zagrożenia termiczne. Rękawice kevlarowe mogą być z powodzeniem stosowane samodzielnie, jak i dodatkowa warstwa ochronna pod rękawice bawełniane czy gumowe. Innym równie popularnym materiałem dla rękawic antyprzecięciowych jest nitryl – pokryte nim rękawice pozwalają na swobodną pracę z przedmiotami mokrymi i wyślizgującymi się z rąk.

Przykładem rękawic antyprzecięciowych przeznaczonych dla konkretnego rodzaju prac manualnych są rękawice dla pilarza, które charakteryzują się bardzo wysoką wytrzymałością na uszkodzenia podczas pracy z ręczną piłą łańcuchową. Rękawice te spełniają dodatkowo wymagania normy EN 381-7, której nie spełniały modele wymienione wcześniej i zaliczane tak samo do rękawic antyprzecięciowych.

Skuteczna ochrona dłoni – rękawice antyprzecięciowe

Odpowiednia ochrona dłoni podczas prac manualnych grożących uszkodzeniami mechanicznymi to dziś podstawa bezpiecznej i efektywnej pracy w przemyśle, jak i poza nim. Rękawice antyprzecięciowe znajdują dziś zastosowanie nie tylko w wielu gałęziach przemysłu, ale też często w przypadku konieczności zastosowania dodatkowej ochrony w drobnych pracach remontowych czy przydomowych warsztatach majsterkowiczów.


BHP-Gabi

Zobacz podobne wpisy na blogu

Ostatnio oglądane