Jakich znaków bezpieczeństwa używa się w zakładach pracy?

Jakich znaków bezpieczeństwa używa się w zakładach pracy?

Od zawieszonych w widocznym miejscu instrukcji BHP i regulaminów bezpiecznej obsługi stanowisk pracy, przez rozmieszczone w całym zakładzie znaki kierunkowe dla dróg ewakuacyjnych, aż po cały szereg informacyjnych i ostrzegawczych znaków bezpieczeństwa – możliwości oznakowania stosowanego w zakładach przemysłowych jest dziś naprawdę wiele. Właściwe oznakowanie budynków i pomieszczeń to nie tylko wymóg prawny, ale i podejście zdroworozsądkowe. To właśnie wszelkiego rodzaju znaki bezpieczeństwa pozwalają na ostrzeganie w sytuacjach zagrożenia i budowę bezpiecznego otoczenia pracy. Jakich znaków bezpieczeństwa używa się dziś najczęściej?

Ochrona przeciwpożarowa

Znaki ochrony przeciwpożarowej to jedna z podstawowych kategorii znaków bezpieczeństwa stosowanych powszechnie we wszelkiego rodzaju zakładach pracy i miejscach publicznych, w których istnieje szansa pojawienia się zagrożenia pożarowego. Znaki takie mogą mieć charakter znaków informacyjnych, wskazujących drogi ewakuacyjne, umiejscowienie sprzętu pożarniczego czy też gaśnic. Z drugiej jednak strony do znaków przeciwpożarowych zaliczyć można wszelkie oznaczenia wskazujące miejsca szczególnego zagrożenia, a więc na przykład znaki sygnalizujące obecność materiałów łatwopalnych, czy źródła gazu.

Znaki ewakuacyjne

Kolejną ważną grupą znaków bezpieczeństwa dla zakładów pracy są oczywiście znaki ewakuacyjne, wskazujące właściwą drogę bezpiecznej ucieczki z pomieszczeń. Znaki ewakuacyjne stanowią nie tylko informację dla samych pracowników zakładu, czy osób postronnych znajdujących się w budynku, ale też służb organizujących ewakuację.

Zakres znaków ewakuacyjnych jest dość szeroki: wśród dostępnych na rynku znaków znajdziemy wszelkiego rodzaju strzałki, oznaczenia miejsc do zbiórki, oznaczenia wyjść ewakuacyjnych, oznaczenia punktów umiejscowienia kluczy do wyjść ewakuacyjnych, sposób ich otwierania, a także wszelkie oznaczenia ostrzegające o progach i schodach. Znaki ewakuacyjne mają być oczywiście widoczne nawet przy awarii prądu, dlatego też wszystkie wykonywane są z materiałów fluorescencyjnych. Zobacz znak miejsca zbiórki podczas ewakuacji.


Znaki BHP

Tu grupa znaków jest bardzo szeroka i z reguły można podzielić ją na trzy mniejsze kategorie: znaków zakazu, nakazu i ostrzegawczych. Znaki BHP będą informowały o tym, że wstęp do danego miejsca jest możliwy wyłącznie dla osób upoważnionych czy o zakazie wstępu ze zwierzętami, ale też o występowaniu zagrożenia wybuchem, występowaniu strefy nadmiernego hałasu, substancjach żrących czy gorących powierzchniach. Dodatkowo znajdą się tu też znaki nakazu stosowania odzieży i okularów ochronnych, ochrony słuchu, ochrony dróg oddechowych czy wreszcie ochrony rąk.


Oznaczenia substancji chemicznych

Zakłady, na których terenie stosowane są różnego rodzaju niebezpieczne substancje chemiczne bądź biologiczne posiadają własną kategorię znaków bezpieczeństwa stosowanych w celu ostrzegania o występowaniu konkretnych substancji. Wśród najważniejszych znaków można wymienić tu ostrzeżenia o: substancji bardzo toksycznej, substancjach szkodliwych, substancjach żrących, substancjach drażniących, substancjach niebezpiecznych dla środowiska, oraz substancjach stwarzających zagrożenie biologiczne. Znaki w tej zawierają nie tylko odpowiedni piktogram, ale też białą tabliczkę z napisem informującym o rodzaju zagrożenia, ułatwiającą zrozumienie ostrzeżenia nawet tym, którzy nie przeszli odpowiedniego szkolenia w zakresie znaków bezpieczeństwa.

Instrukcje BHP

Kategoria instrukcji to zdecydowanie jeden z ważniejszych elementów znaków bezpieczeństwa – instalowane w widocznych miejscach instrukcje BHP, instrukcje obsługi apteczki, udzielania pierwszej pomocy, mycia i dezynfekowania rąk czy zachowywania się w otoczeniu określonych maszyn i substancji stanowią zdecydowanie ważny element systemu bezpieczeństwa zakładowego. Instrukcje dostępne w tej kategorii mogą wahać się od wspomnianych już ogólnych instrukcji obowiązujących w każdym zakładzie pracy, do tych bardziej szczegółowych takich jak instrukcje BHP dla spawacza gazowego, obsługi wiertarki, wózka widłowego, czy też wreszcie instrukcje przeciwpożarowe.

Znaki budowlane

Jedną z najczęściej widywanych w przestrzeni otwartej kategorii znaków bezpieczeństwa są oznaczenia stosowane na placach budowy czy w miejscach, w których prowadzi się dowolne prace budowlane. Znaki takie są zwykle dużymi, żółtymi tabliczkami opatrzonymi odpowiednimi napisami. Ich zadaniem jest przyciągnięcie uwagi osób postronnych i poinformowanie ich o występującym w danym miejscu bezpieczeństwie bez konieczności posiadania wiedzy do rozczytania danych znaków.

I tak w kategorii tej znajdą się znaki „Wyjazd z budowy”, „Roboty na wysokości”, „Przejście drugą stroną ulicy”, czy „przejście wzbronione”. Każdy ze znaków stosowanych na placach budowy powinien być umieszczony tak, by każdy był w stanie go zauważyć i zarejestrować, dlatego też niejednokrotnie znaki te pojawiają się na placach budowy w kilku miejscach jednocześnie.


BHP-Gabi

Zobacz podobne wpisy na blogu

Ostatnio oglądane