Sprzęt strażacki dla profesjonalistów

Sprzęt strażacki dla profesjonalistów

Praca straży pożarnej to dziś nie tylko gaszenie pożarów czy docieranie do położonych wyżej i niedostępnych dla innych służb ratunkowych miejsc, ale też wszelkie działania związane z zabezpieczaniem miejsc zagrożonych wybuchem gazu, budynków które mogą się zawalić, ratowaniem osób w wypadkach samochodowych czy usuwaniem groźnych chemikaliów i oleju z miejsc, w których przebywają ludzie. Strażacy to bez wątpienia ludzie odważni i gotowi na wiele poświęceń – ich praca polega przecież na rzucaniu się w ogień niebezpieczeństwa dla ratowania życia innych. Aby sami nie byli w tym jednak narażeni na zbędne ryzyko należy zapewnić im dostęp do profesjonalnego sprzętu strażackiego, który dziś znajduje się na wyposażeniu każdej remizy, ochotniczej straży pożarnej oraz wielu budynków wymagających dodatkowego zabezpieczenia w razie wypadku. Sprzęty te muszą być oczywiście najwyższej jakości, oferować pełną funkcjonalność i gwarantować możliwość natychmiastowego zastosowania. Na jakie elementy wyposażenia strażackiego warto zwrócić uwagę?

Profesjonalna odzież strażacka

Tradycyjny strój strażacki kojarzy się zwykle z klasycznym kombinezonem ognioodpornym stanowiącym podstawową odzież strażaka na służbie. Kategoria kombinezonów i odzieży specjalistycznej stosowanej przez nich jest jednak znacznie bardziej rozbudowana i obejmuje wiele wariantów kombinezonów, fartuchów, kurtek, spodni i butów przystosowanych do ochrony strażaka podczas pracy w warunkach zagrożenia. Dostępne w ofercie sklepu BHP Gabi profesjonalne elementy odzieży strażackiej to przede wszystkim wytrzymała odzież wysokiej jakości, przygotowana z myślą o sytuacjach zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu strażaka i produkowana z materiałów, które są w stanie uchronić go przed wieloma czynnikami niebezpiecznymi. Znalazły się tu więc spodnie i fartuchy kwasoługoochronne, kombinezony do pracy w wodzie, kurtki wodochronne i antyelektrostatyczne, kamizelki chłodzące, a nawet hermetyczne kombinezony zabezpieczające przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi w postaci płynów, gazów i cząsteczek stałych.

Najważniejsze akcesoria strażackie

Podstawowe wyposażenie strażaka obejmuje nie tylko odzież, która chroni go przed niebezpieczeństwami w trakcie pracy, ale też cała seria akcesoriów umożliwiających prowadzenie akcji ratowniczych. Profesjonalne akcesoria strażackie można podzielić na wiele mniejszych kategorii, z których część znajduje dziś zastosowanie także w ramach zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków publicznych i prywatnych. W ofercie naszego sklepu znalazły się więc nie tylko gaśnice przystosowane do różnego rodzaju pożarów, ale też sorbenty do chemii i olejów, aparaty oddechowe, sygnalizatory bezruchu, detektory i czujniki gazów i substancji toksycznych, profesjonalne kabiny dekontaminacyjne oraz urządzenia do bezprzewodowej komunikacji pomiędzy ratownikami w trakcie pracy w terenie.

Sorbenty

Sorbenty do chemii, kwasów i substancji oleistych to specjalne maty, granulaty, rękawy bądź zamknięte pod inną postacią chłonne tworzywa, których zadaniem jest absorbowanie szkodliwych substancji rozlanych na danej powierzchni. Zarówno oleje i paliwa wylewające się na drogę z nieodpowiednio uszczelnionego samochodu, jak i wszelkiej maści wycieki kwasów i chemikaliów w budynkach przemysłowych wymagają odpowiednio szybkiej reakcji i zabezpieczenia, aby nie doszło do ich zapłonu, skażenia terenu czy też bezpośredniego kontaktu ze skórą człowieka. Dzięki odpowiednio dobranym sorbentom sytuacje takie są możliwe do opanowania.

Aparaty oddechowe i sprzęt ratowniczy

Maski pełnotwarzowe i butle tlenowe to w większości akcji ratunkowych sprzęt niezbędny, zarówno dla samych strażaków jak i osób poszkodowanych przez pożar, zaczadzenie czy obecność trujących gazów w powietrzu. Sprawdzony i dedykowany do specjalistycznego użytku sprzęt ppoż jest niejednokrotnie jedyną szansą na bezpieczne wyprowadzenie wszystkich osób z zagrożonego budynku, uchronienia ich przed niedotlenieniem mózgu czy wybudzenia po omdleniu. Strażacy korzystają też równie często z kamer termowizyjnych, kompletnych zestawów pierwszej pomocy, noszy ortopedycznych czy różnorodnych czujników, dzięki którym są w stanie pracować w niemalże każdych warunkach i ratować osoby poszkodowane jeszcze przed przyjazdem pozostałych służb ratunkowych lub przekazaniem uczestników wypadku w ręce ratowników medycznych.

Straż obecna jest zwykle na miejscu wypadku jako pierwsza, dlatego też sprzęt dostępny dla niej obejmuje ochronę w obrębie bardzo różnorodnych źródeł zagrożenia. Czy będzie to więc wypadek samochodowy wymagający uwolnienia poszkodowanych z pojazdu, pożar budynku wielorodzinnego, ulatniający się tlenek węgla czy rozlana na drodze substancja chemiczna, pomoc straży pożarnej i rola wykorzystywanego przez nią profesjonalnego sprzętu może okazać się nieoceniona.


BHP-Gabi

Zobacz podobne wpisy na blogu

Ostatnio oglądane