Skąd czerpać wiedzę na temat aktualnych zmian w BHP?

Skąd czerpać wiedzę na temat aktualnych zmian w BHP?

Śledzenie najświeższych informacji i aktualnych zmian w przepisach BHP powinno interesować nie tylko osoby bezpośrednio związane z prowadzeniem szkoleń i instruktaży z zakresu bezpieczeństwa pracy, ale też osoby odpowiedzialne za wdrażanie odpowiednich zasad BHP wewnątrz firmy. Wiele aktualizacji w przepisach dotyczy nowych technologii i technik pracy w danej branży, które nie zostały ujęte w poprzednich wersjach norm lub kodeksie pracy i tym samym mogą być używane w niewłaściwy, nieokreślony prawnie sposób. Skąd jednak czerpać wiedzę na temat aktualnych zmian w BHP?

Centralny Instytut Ochrony Pracy CIOP

Zdecydowanie najbardziej rozbudowanym źródłem wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa pracy jest Centralny Instytut Ochrony Pracy i prowadzona w jego obrębie strona internetowa. Portal CIOP nie jest ograniczony dostępem dla osób bezpośrednio związanych z branżą BHP, dlatego też każdy może na bieżąco śledzić za jego pomocą wprowadzane zmiany i nowości prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

zbiór książek

Portal CIOP może służyć nie tylko uzupełnianiu wiedzy odnośnie nowości prawnych i zmian w normach dotyczących BHP, ale też jako źródło wiarygodnych informacji dotyczących ogólnych zasad bezpieczeństwa i wszystkich obowiązujących przepisów BHP. W odpowiednio skategoryzowanych zakładkach znalazło się tu miejsce dla zestawień przepisów BHP, artykułów dotyczących prawnej ochrony pracy, a także treści zgłębiających zasady zachowania bezpieczeństwa pracy w szczególnych warunkach.

Państwowa Inspekcja Pracy PIP

Równie wiarygodnym i sprawdzonym źródłem wiadomości o nowinkach i aktualnych zmianach w zakresie prawa i przepisów BHP jest strona internetowa Państwowej Inspekcji Pracy. W sekcji BHP pojawiają się tu regularnie treści informujące o wdrażanych zmianach i istotnych dla bezpieczeństwa pracy aktualizacjach. Na stronie zebrano też wszystkie najważniejsze informacje dotyczące obowiązujących przepisów dla poszczególnych branż i środowisk pracy, szczególnych wymagań BHP dla konkretnych warunków i czynników niebezpiecznych oraz ogólne zalecenia odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Blogi i portale o BHP

Zdecydowanie największą grupą źródeł informacji o obowiązujących zasadach BHP i ogólnej wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy stanowią w Internecie blogi branżowe. Nie każda ze stron dostępnych w wyszukiwarce powinna być traktowana jednak jako wyznacznik rzetelnych informacji i często pozyskaną wiedzę warto zweryfikować u bardziej zaufanych źródeł.

Wśród stron, które zdecydowanie zasługują na uwagę osób poszukujących informacji na temat BHP i wprowadzanych aktualizacji warto wymienić przede wszystkim dwa blogi: https://www.portalbhp.pl oraz https://asystentbhp.pl, a także nasz firmowy blog o BHP. Informacje na nich zebrane pozwalają nie tylko zgłębić wiedzę odnośnie poszczególnych zagadnień związanych z prawnymi aspektami BHP i najlepszymi praktykami z zakresu zabezpieczania stanowisk pracy i pracowników, ale też stanowią doskonałe źródło szybkiej wiedzy odnośnie wprowadzanych zmian i nowych norm.

Dobrym źródłem wiedzy o BHP są także portale https://www.prawo.pl/kadry/bhp/ i http://bezpieczniwpracy.pl, których treści tworzone są często we współpracy z firmami zajmującymi się szkoleniem pracowników i pracodawców w zakresie BHP. Poszukując informacji o BHP w Internecie należy zdecydowanie zwracać uwagę na źródła informacji podawanych przez autorów publikowanych na stronach treści – każdy może bazować na ogólnodostępnych informacjach, ale nie każdy autor weryfikuje je z faktycznymi normami czy zmianami w ustawach.

Firmy szkoleniowe

Ostatnim, choć nie mniej wiarygodnym źródłem informacji o najnowszych aktualizacjach w zakresie przepisów BHP w sieci są firmy działające w branży BHP i prowadzące swoje strony internetowe. W każdym mieście powinny działać tego typu jednostki i pracodawcy zobowiązani do wdrażania konkretnych przepisów BHP w swoich firmach powinni bez problemu uzyskać u nich pomoc w zakresie przygotowania regulaminów wewnątrzzakładowych czy dostosowywania ich do nowych przepisów. Strony internetowe takich firm zawierają często cały szereg oficjalnych biuletynów gotowych do pobrania i przekazania pracownikom, a także całą masę treści przygotowanych z myślą o łatwiejszym przyswajaniu wiedzy o nowościach, normach, przepisach i ustawach obowiązujących dla danej branży w zakresie BHP.

Internet znacząco ułatwił poszukiwanie informacji na temat BHP, ale wprowadził też znacznie większe ryzyko natrafienia na zbyt pobieżne i ogólne treści niewnoszące wiele w zakresie szczegółowej interpretacji poszczególnych zapisów Kodeksu Pracy czy poszczególnych ustaw i norm o bezpieczeństwie i higienie pracy. Warto więc zawsze weryfikować źródła, z jakich korzystają autorzy blogów branżowych i korzystać ze stron reprezentujących faktycznych przedstawicieli branży BHP mających realny wgląd w nadchodzące zmiany i aktualizacje przepisów.


BHP-Gabi

Zobacz podobne wpisy na blogu

Ostatnio oglądane