Blog - Sklep i Akcesoria BHP

Stres i zmęczenie a wypadki w pracy

Stres i zmęczenie dotyczą pracowników niemalże każdego środowiska pracy i choć zależnie od branży poziom stresu wśród pracowników może się wahać, pewne jest że jego występowanie nie pozostaje bez wpływu dla bezpieczeństwa pracy. Według statystyk Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia, ponad połowa pracowników w Europie potwierdza odczuwanie stresu związanego z pracą, a nawet 4 z 10 pracowników uważa, że w ich miejscu pracy nie podejmuje się kroków prowadzących do eliminacji stresu jako czynnika szkodliwego. Czy jednak stres i zmęczenie mają w rzeczywistości realny wpływ na liczbę wypadków w pracy i czy ich eliminowanie może obniżyć ryzyko związane z pracą w konkretnych obszarach zawodowych?Wiadomość z dnia: 29-04-2019

Praca w środowisku skażonym - niezbędne wyposażenie BHP

Praca w środowisku skażonym, w ramach której pracownicy są narażeni na kontakt ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi jest z punktu widzenia BHP dużym zagrożeniem, które trzeba odpowiednio nadzorować i kontrolować. W przypadku czynników biologicznych sprawę utrudnia oczywiście charakter samego zagrożenia – o ile czynniki takie jak hałas, zapylenie, czy zagrożenia mechaniczne widać i słychać, w przypadku czynników biologicznych konieczne są specjalistyczne i bardzo regularne badania środowiska pracy. Jak należy zabezpieczać pracowników w ramach pracy w środowisku skażonym i jakie wyposażenie BHP jest w tego typu zakładach niezbędne?Wiadomość z dnia: 26-04-2019

Bezpieczny remont - jak zadbać o bezpieczeństwo w warunkach domowych?

Przestrzeganie zasad BHP, podobnie jak stosowanie środków ochrony osobistej kojarzone jest przede wszystkim z pracą zawodową. Robotnicy budowlani, którzy fachowo zajmują się prowadzeniem różnego rodzaju prac remontowych i konstrukcyjnych powinni bezwzględnie stosować kaski i odzież ochronną, zabezpieczenia przy pracy na wysokościach czy specjalne sprzęty gwarantujące obniżenie ryzyka pracy. Często zapominamy jednak, że te same zasady należy stosować podczas drobnych remontów domowych, nawet jeśli wykonujemy je samodzielnie, bez pomocy specjalistów. Jak zadbać o bezpieczeństwo pracy w warunkach domowych?Wiadomość z dnia: 26-04-2019

Skąd czerpać wiedzę na temat aktualnych zmian w BHP?

Śledzenie najświeższych informacji i aktualnych zmian w przepisach BHP powinno interesować nie tylko osoby bezpośrednio związane z prowadzeniem szkoleń i instruktaży z zakresu bezpieczeństwa pracy, ale też osoby odpowiedzialne za wdrażanie odpowiednich zasad BHP wewnątrz firmy. Wiele aktualizacji w przepisach dotyczy nowych technologii i technik pracy w danej branży, które nie zostały ujęte w poprzednich wersjach norm lub kodeksie pracy i tym samym mogą być używane w niewłaściwy, nieokreślony prawnie sposób. Skąd jednak czerpać wiedzę na temat aktualnych zmian w BHP?Wiadomość z dnia: 24-04-2019

Jak bezpiecznie pracować z elektronarzędziami?

Elektronarzędzia stanowią jeden z kluczowych elementów wyposażenia pracowników branży budowlanej, motoryzacyjnej, firm remontowych i wielu domowych majsterkowiczów, umożliwiając wykonanie wielu prac bez konieczności użycia nadmiaru siły. Aby jednak mogły spełniać swoją rolę i usprawniać codzienną pracę, należy korzystać z nich zgodnie z przeznaczeniem i przyjętymi zasadami BHP. Czy to w domu czy na budowie, bezpieczeństwo pracy z elektronarzędziami jest sprawą nadrzędną i bez wcześniejszego zaznajomienia się z zasadami obsługi danego urządzenia nie warto podejmować jakichkolwiek działań. Jak bezpiecznie pracować z elektronarzędziami w każdych warunkach?Wiadomość z dnia: 24-04-2019

Hierarchia na budowie - kto odpowiada za bezpieczeństwo pracowników?

Wypadki przy pracy zdarzają się na budowach wyjątkowo często, czyniąc z branży budowlanej jedną z najbardziej niebezpiecznych w rozumieniu BHP. Prowadzenie wszelkiego rodzaju robót budowlanych wiąże się ze stosunkowo dużym ryzykiem – co roku na budowach ginie nawet kilkadziesiąt osób, które nie dostosowały się do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa lub też nie miały zapewnionego odpowiedniego poziomu zabezpieczeń przez pracodawcę. Nieużywanie lub brak środków ochrony indywidualnej, brak szkoleń czy nawet ignorowanie wyraźnych naruszeń BHP to problemy, które nie są na budowach rzadkością. Kto jednak za nie odpowiada? Na kogo w hierarchii na budowie spada obowiązek dopilnowania bezpieczeństwa pracowników?Wiadomość z dnia: 24-04-2019

Praca w wilgotnym otoczeniu - jakich produktów ochronnych potrzebujemy?

Istnieje wiele środowisk pracy, w których pracownicy są narażeni na kontakt ze zbyt wysoką wilgotnością powietrza i związanym z nią skraplaniem się wody stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy. Optymalne warunki wilgotności powietrza, zależne w dużym stopniu od temperatury otoczenia są regulowane przez odpowiednie normy i przepisy BHP odnośnie mikroklimatów, jednak nawet przy redukcji poziomu wilgotności powietrza zdarzają się miejsca, w których niezbędna będzie specjalna odzież ochronna. Jak zabezpieczyć pracę w wilgotnym otoczeniu i jakich produktów ochronnych potrzebujemy?Wiadomość z dnia: 17-04-2019

Bezpieczna pracy przy wycince drzew - co należy wiedzieć?

Praca przy wycince i pielęgnacji drzew to jedno z najbardziej niebezpiecznych zadań, dla którego zasady BHP obejmują nie jedną, a aż cztery główne kategorie ryzyka. Opracowując regulamin zakładowy dedykowany do wszystkich pracowników przebywających w obszarze wycinki należy wziąć pod uwagę nie tylko ryzyko upadku z wysokości, ale też uderzenia przez spadającą gałąź, przecięcia przy korzystaniu z pił ręcznych i automatycznych oraz zagrożenia ze strony ruchu oraz dla ruchu odbywającego się w okolicy miejsca wycinki. Jak zadbać o poszczególne obszary pracy przy wycince, by zapewnić pracownikom i osobom postronnym najwyższy poziom bezpieczeństwa?Wiadomość z dnia: 17-04-2019

Bezpieczeństwo pracy w magazynie

Bezpieczeństwo w miejscu pracy to jedna z podstawowych kwestii regulowanych przez Kodeks Pracy i wewnątrzzakładowe przepisy BHP. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zapewnienie właściwych warunków pracy na każdym stanowisku jest obowiązkiem pracodawcy, a jego niedopełnienie może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Nie trudno jednak zauważyć, że każde środowisko będzie wymagało nieco innego podejścia do kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy. Jak więc należy zadbać o bezpieczeństwo pracy na magazynie i wszelkiego rodzaju halach dystrybucyjnych?Wiadomość z dnia: 15-04-2019

Technologie stosowane w obuwiu ochronnym

Obuwie ochronne to podstawowy element wyposażenia pracownika w niemalże każdym zawodzie, zabezpieczający stopy przed uszkodzeniami podczas wykonywania różnego rodzaju prac niebezpiecznych. Jego rola nie ogranicza się do utrzymywania stopy w odpowiednich warunkach termicznych i gwarantowania wygody poruszania się – dobre buty ochronne mają chronić stopę przed czynnikami zewnętrznymi mogącymi powodować uszkodzenia mechaniczne, czynnikami chemicznymi, czynnikami gorącymi, a także ciepłem, zimnem i wilgocią.Wiadomość z dnia: 29-03-2019

platnosci