Blog - Sklep i Akcesoria BHP

Minimalizowanie ryzyka wypadków przy pracy - jak to zrobić?

Liczba przytrafiających się każdego roku wypadków w miejscach pracy jest nieustannie na niepokojąco wysokim poziomie i choć świadomość BHP i konieczności stosowania odpowiedniej ochrony zdaje się być coraz bardziej oczywista, wielu zdaje się opierać swoje zabezpieczenia wyłącznie na środkach ochrony osobistej. Zarówno pracownicy jak i pracodawcy często niechętnie podchodzą do kwestii przestrzegania zasad BHP, nie zdając sobie chyba sprawy z zagrożeń jakie czyhają na nich każdego dnia. Co zrobić, by zminimalizować ryzyko wypadków przy pracy i jednocześnie podnieść zainteresowanie pracowników obowiązującym w danym środowisku zawodowym regulaminem BHP?Wiadomość z dnia: 14-02-2019
Jak uchronić pracowników od porażenia prądem?

Zastosowanie dla elektryczności jest we współczesnym świecie tak szerokie, że właściwie każdy pracownik dowolnej branży i na dowolnym stanowisku ma szansę na mniej lub bardziej bezpośrednią styczność z urządzeniamipod prądem”. Większość z nich jest oczywiście odpowiednio zabezpieczona, zmniejszając ryzyko porażenia prądem do minimum, czego najlepszym przykładem są wszelkiego rodzaju stanowiska pracy wykorzystujące podłączone do prądu komputery czy kasy fiskalne. Jest jednak określona grupa zawodów, w której kontakt pracownika z prądem elektrycznym jest znacznie bardziej bezpośredni, a ryzyko porażenia niezwykle wysokie. Jak uchronić pracowników od porażenia prądem?Wiadomość z dnia: 14-02-2019
Jak przekonać pracowników do stosowania zasad BHP?

Budując bezpieczne i sprawnie funkcjonujące środowisko pracy należy zadbać nie tylko o dostarczenie pracownikom wszystkich niezbędnych narzędzi pracy, regulaminów i zasad działania czy środków ochrony osobistej, ale też zadbać o ich właściwe nastawienie do ich prawidłowego stosowania. Nie jest sekretem, że wielu pracowników traktuje zasady BHP jako irytujące, a samą odzież ochronną jako elementy utrudniające ich pracę. Właściwe zaangażowanie wszystkich pracowników w budowanie bezpiecznego środowiska pracy, a nie jedynie stawianie ich przed koniecznością ich przestrzegania może być w tym wypadku najlepszym rozwiązaniem. Jak przekonać pracowników do stosowania zasad BHP?Wiadomość z dnia: 14-02-2019
Praca w chłodni a odzież ochronna - co musi nosić pracownik?

Praca w chłodni to problem, z którym na co dzień zmagają się nie tylko pracownicy branży spożywczej, ale również pracownicy magazynów, hurtowni i różnorodnych środowisk wymagających przechowywania produktów w temperaturach ujemnych. Częste wizyty w chłodni wymagają zapewnienia pracownikowi odpowiednich środków ochrony osobistej, w tym przede wszystkim specjalistycznej odzieży dedykowanej do pracy w mikroklimacie chłodnym. Wielu pracodawców popełnia błąd zapewniając swoim pracownikom chłodni jedynie tradycyjną odzież ocieplaną o zbyt niskiej lub zbyt wysokiej izolacyjności, której efektem mogą być nie tylko odmrożenia, ale też silne przeziębienia czy nawet zapalenia oskrzeli i płuc. Co w takim razie powinien nosić pracownik chłodni i jakie warunki powinna spełniać przeznaczona do takiej pracy odzież?Wiadomość z dnia: 25-01-2019
Praca na magazynie a odzież pracownika

Niemalże każda praca fizyczna wymaga zastosowania odpowiedniej odzieży roboczej, która nie tylko uchroni prywatne ubranie pracownika przed zabrudzeniem i zniszczeniem, ale też przede wszystkim zabezpieczy jego ciało przed różnorodnymi uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. W przypadku pracy na magazynie, największym zagrożeniem dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników są spadające przedmioty oraz poruszające się po magazynie wózki widłowe. Pierwszą linią obrony będą tu więc zarówno rękawice zapobiegające wyślizgiwaniu się paczek z rąk oraz buty, które zabezpieczą stopy na wypadek zderzenia z ciężkimi przedmiotami. Co jeszcze powinno znaleźć się na podstawowym wyposażeniu garderoby pracownika magazynu?Wiadomość z dnia: 25-01-2019
Oznaki zużycia odzieży ochronnej - kiedy należy ją wymienić?

Obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiedniej odzieży ochronnej zabezpieczającej ich przed działaniem szkodliwych czynników występujących w miejscu pracy został nałożony na pracodawców przez Kodeks Pracy, a zasady jej przyznawania zostały precyzyjnie określone w art. 237 tego też kodeksu. Zgodnie z jego założeniami to pracodawca ustala rodzaje odzieży ochronnej których stosowanie na określonych stanowiskach pracy jest niezbędne, kierując się oczywiście obowiązującymi przepisami BHP, normami specyficznymi dla konkretnej branży oraz wytycznymi ustalonymi we współpracy z przedstawicielem pracowników w zakresie BHP. Czy przepisy określają jednak kiedy odzież taka powinna zostać wymieniona i co należy rozumieć przez jej zużycie?Wiadomość z dnia: 25-01-2019
Jak chronić ciało przed chemikalami?

Ochrona przed szkodliwymi czynnikami chemicznymi to kwestia, o której należy pamiętać nie tylko w ciężkim przemyśle chemicznym, farmaceutycznym czy lakierniczym, ale też w branży spożywczej, pracy w laboratorium, przy pracach z azbestem, pracach rolniczych wymagających zastosowania chemikaliów, a nawet w warunkach domowych, gdy kontakt z różnego rodzaju substancjami i detergentami stanowi zagrożenie dla zdrowia człowieka. Dobór odpowiedniej odzieży chroniącej przed czynnikami chemicznymi, czyli tzw. odzieży chemochronnej, chemoodpornej czy przeciwchemicznej jest kluczem do zagwarantowania bezpieczeństwa pracowników narażonych na ciągły kontakt z substancjami występującymi w formie gazów, par, cieczy, pyłów i ciał stałych. Jakie wymagania powinna spełniać tego typu odzież i w jaki sposób zapewnia ochronę ciała przed działaniem chemikaliów?Wiadomość z dnia: 25-01-2019
Odzież ochronna w zakładach gastronomicznych

Obowiązujące w branży gastronomicznej zasady i wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy można dziś z powodzeniem uznać za jedne z najsurowszych przepisów dotyczących higieny w przekroju całego przemysłu. To właśnie w gastronomii nieprzestrzeganie pozornie najmniej istotnych zasad może doprowadzić do poważnych konsekwencji i zagrożeń zarówno dla pracowników, jak i konsumentów. Wśród ważniejszych wymogów BHP dla gastronomii pojawia się oczywiście konieczność stosowania odpowiedniej odzieży ochronnej dostosowanej do obowiązujących w branży przepisów i norm. Czym charakteryzuje się odzież ochronna dla gastronomii i w jaki sposób wybrać spośród dostępnych opcji te odpowiadające wymaganiom danego stanowiska pracy?Wiadomość z dnia: 22-01-2019
Najważniejsze rodzaje rękawic roboczych i ochronnych - nasze TOP 7

Rękawice ochronne i robocze to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych kategorii wśród środków ochrony indywidualnej i jeden z najbardziej rozbudowanych działów w sklepach z odzieżą BHP.

O odpowiednich rękawicach do pracy powinni pamiętać przecież nie tylko ci, którzy pracują w niebezpiecznych warunkach stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dłoni ale i ci, którzy chcą ochronić je przed zabrudzeniem przy pracach remontowych czy różnorodnych pracach ziemnych.

Rękawice powinny być oczywiście dostosowane do wykonywanej pracy i w razie konieczności ochrony dłoni przed konkretnymi czynnikami szkodliwymi, przetestowane pod kątem gwarantowanego zabezpieczenia i potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. Sprawdziliśmy nasze TOP 7 wśród dostępnych rodzajów rękawic roboczych i ochronnych. O których z nich warto wiedzieć więcej?Wiadomość z dnia: 22-01-2019
Kiedy pracownik musi stosować odzież ochronną?

Zapewnienie pracownikowi odzieży ochronnej to dla pracodawcy obowiązek, którego stopień zależy przede wszystkim od zajmowanego przez danego pracownika stanowiska i zagrożeń dla ochrony jego mienia i zdrowia podczas wykonywania pracy. Przepisy są w tej kwestii jednoznaczne, choć często ustalają jedynie minimum o jakim pracodawca musi pamiętać. I choć wybór konkretnej odzieży ochronnej zależy od samego pracodawcy, pewne jest że ta powinna być zawsze dostosowana do panujących na stanowisku warunków, występujących tam zagrożeń i czynników szkodliwych, ale też potrzeb pracownika – odzież ma chronić, ale zapewniać jednocześnie pełen komfort pracy. Niestety, nawet dziś wielu pracodawców nie do końca stosuje się do obowiązujących przepisów bądź też myli odzież ochronną z odzieżą roboczą traktując jej stosowanie bardziej pobłażliwie. Jak więc w rzeczywistości wyglądają polskie przepisy dotyczące gwarantowania i stosowania odzieży ochronnej i czym różni się ona od odzieży roboczej?Wiadomość z dnia: 22-01-2019
Prace leśne a odzież ochronna - podstawowy ubiór i wyposażenie

Odzież ochronna i środki ochrony indywidualnej stosowane przez osoby pracujące na co dzień w lesie to podstawa, bez której nie można mówić o jakimkolwiek bezpieczeństwie pracy. Zarówno w przypadku drwali, jak i osób doglądających bezpieczeństwa lasu konieczne jest, by osoby te zabezpieczały się na wypadek zabrudzenia, nadziania się na gałęzie czy przecięć i uszkodzeń mechanicznych spowodowanych stosowaniem różnego rodzaju pił i ostrzy.Wiadomość z dnia: 10-01-2019
Odzież robocza do prac ziemnych - co należy do ubioru pracownika?

Pracownicy zajmujący się wykonywaniem różnego rodzaju wykopów i prac ziemnych, wyrównywaniem terenu pod budowę, przyłączaniem mediów miejskich czy uporządkowywaniem działek pod zagospodarowanie są narażeni podczas swojej pracy na różnorodne zabrudzenia i powierzchowne zniszczenie odzieży wierzchniej. Choć stosowanie specjalistycznej odzieży ochronnej nie jest dla nich zwykle koniecznością, zapewnienie im odpowiedniej odzieży roboczej zabezpieczającej ich prywatne ubrania przed uszkodzeniami oraz środków ochrony indywidualnej gwarantujących zabezpieczenie przed różnymi czynnikami szkodliwymi jest tu jak najbardziej obowiązkiem pracodawcy. Jakie elementy odzieży powinny znaleźć się jednak na podstawowym wyposażeniu osób wykonujących prace ziemne i w jaki sposób dopasować je do konkretnego zakresu wykonywanych przez nich zadań?Wiadomość z dnia: 10-01-2019
Odzież ochronna do pracy w hucie - co musi posiadać pracownik?

Tym, co łączy ze sobą spawaczy, strażaków, pracowników hut szkła czy zakładów metalurgicznych jest bez wątpienia konieczność wielogodzinnej pracy w niebezpiecznych warunkach wysokiej temperatury otoczenia i bezpośredniego kontaktu z ogniem i różnymi formami ciepła. Czynniki gorące występujące w miejscu pracy stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników, przez co konieczność stosowania tu odpowiedniej odzieży ochronnej o właściwościach zabezpieczających przed wysoką temperaturą i kontaktem z ogniem jest niepodważalna. Jak powinien być ubrany pracownik huty, by móc pracować bezpiecznie w panujących tam warunkach?Wiadomość z dnia: 10-01-2019
W jakich pracach stosuje się kombinezony ochronne?

Jednoczęściowe kombinezony ochronne znajdują dziś zastosowanie w pracach z przekroju różnorodnych gałęzi przemysłu, zabezpieczając ciało pracownika przed zabrudzeniami, czynnikami chemicznymi, biologicznymi, mechanicznymi czy termicznymi. Ze względu na swoją konstrukcję stanowią doskonałe rozwiązanie w sytuacjach, gdzie trudno zadbać o pełną szczelność odzieży składającej się z kilku osobnych części, a narażenie skóry na bezpośredni kontakt z czynnikiem szkodliwym nie ma prawa się wydarzyć.Wiadomość z dnia: 02-01-2019
Szelki bezpieczeństwa - jak wybrać najlepsze dla swojej profesji

Szelki asekuracyjne i szelki bezpieczeństwa stanowią podstawę wyposażenia wspinaczy i pracowników wysokościowych. Zaliczane do grupy środków ochrony osobistej gwarantują znacznie wyższy poziom ochrony przed upadkiem z wysokości niż standardowe środki ochrony zbiorowej, a więc barierki i siatki zabezpieczające. Noszone przez pracowników budowlanych, techników pracujących na słupach i kominach, czy osoby pracujące na wysokości ponad 1 metra od stabilnego podłoża szelki gwarantują zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości, rozkładając siły oddziałujące na ciało człowieka w czasie spadania w taki sposób, by sam proces spadania nie wywołał w ciele większych uszkodzeń. Oferta szelek bezpieczeństwa jest jednak stosunkowo rozbudowana, a wybór odpowiednich do danej profesji i konkretnego zadania nie ogranicza się do wyboru na podstawie ceny czy marki. Jak zatem wybrać najlepsze szelki bezpieczeństwa i czym kierować się podczas ich zakupu?Wiadomość z dnia: 02-01-2019
Sprzęt strażacki dla profesjonalistów

Praca straży pożarnej to dziś nie tylko gaszenie pożarów czy docieranie do położonych wyżej i niedostępnych dla innych służb ratunkowych miejsc, ale też wszelkie działania związane z zabezpieczaniem miejsc zagrożonych wybuchem gazu, budynków które mogą się zawalić, ratowaniem osób w wypadkach samochodowych czy usuwaniem groźnych chemikaliów i oleju z miejsc, w których przebywają ludzie. Strażacy to bez wątpienia ludzie odważni i gotowi na wiele poświęceń – ich praca polega przecież na rzucaniu się w ogień niebezpieczeństwa dla ratowania życia innych. Aby sami nie byli w tym jednak narażeni na zbędne ryzyko należy zapewnić im dostęp do profesjonalnego sprzętu strażackiego, który dziś znajduje się na wyposażeniu każdej remizy, ochotniczej straży pożarnej oraz wielu budynków wymagających dodatkowego zabezpieczenia w razie wypadku. Sprzęty te muszą być oczywiście najwyższej jakości, oferować pełną funkcjonalność i gwarantować możliwość natychmiastowego zastosowania. Na jakie elementy wyposażenia strażackiego warto zwrócić uwagę?Wiadomość z dnia: 02-01-2019
Roboty drogowe a bezpieczeństwo ruchu - co musi posiadać firma budowlana?

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, szczególnie w przypadku prowadzenia jakichkolwiek robót drogowych stanowi niesamowicie ważny aspekt zarówno dla uczestników ruchu, jak i osób zajmujących się prowadzeniem tego typu prac. Stosowanie odpowiednich oznaczeń i elementów ostrzegawczych oraz rozpowszechnianie wiedzy związanej z ich rozpoznawaniem i przestrzeganiem stanowi tu podstawę – bezpieczeństwo możliwe jest wyłącznie wtedy, gdy każdy na drodze wie doskonale co robić i jak zachować się w danej sytuacji. Elementów, które mogą zostać zastosowane przy robotach drogowych jest jednak wiele. Które z nich powinna posiadać firma budowlana zajmująca się tego typu pracami?Wiadomość z dnia: 02-01-2019
Podstawowe środki higieny w zakładzie pracy

Dostęp do odpowiednich, podstawowych środków higieny to zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP obowiązek w każdym zakładzie pracy, biurze, sklepie, fabryce czy szkole. Każdy pracodawca, bez względu na charakter działalności jego firmy i rodzaj obowiązków wykonywanych przez jego pracowników powinien zapewnić im możliwość skorzystania ze środków higieny oraz urządzeń sanitarno-higienicznych, które zapewnią dostęp do czystych i bezpiecznych warunków pracy.Wiadomość z dnia: 18-12-2018
Odzież reklamowa dla firmy - czy każda firma tego potrzebuje?

Wykorzystanie odzieży reklamowej przez firmy w ramach promocji jej usług i produktów to zdecydowanie jedno ze skuteczniejszych i bardziej efektywnych narzędzi marketingowych współczesnego biznesu. Umieszczenie logo firmy na bluzkach, koszulach czy czapkach noszonych przez jej pracowników to nie tylko sposób na przywiązanie osób korzystających z usług firmy i jej zapamiętanie, ale też na wzbudzenie świadomości marki wśród tych, którzy wcześniej nie mieli z nią do czynienia, a logo na koszulce zobaczyli zupełnie przypadkowo.Wiadomość z dnia: 18-12-2018
Bezpieczeństwo na wysokości - wszystko na temat systemów hamujących

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom znajdującym się ponad powierzchnią ziemi i pracującym na wysokości bez otoczenia w postaci solidnych ścian to jeden z najważniejszych obowiązków pracodawców w branży budowlanej, leśnictwie, elektryce i wszelkich zawodach wymagających wykonywania zadań w powietrzu. Systemy hamujące stosowane z linami i pozwalające na zatrzymanie się pracownika w odpowiedniej pozycji podczas pobytu w powietrzu są bez wątpienia jednym z istotniejszych elementów wyposażenia tego typu pracowników. W jaki sposób działają, jak należy je dobierać i kiedy stosować?Wiadomość z dnia: 18-12-2018
Odzież dla kucharzy - jaka odzież dla gastronomii

Odpowiednia ochrona odzieży własnej pracownika jest w branży gastronomicznej niemalże tak samo istotna jak ochrona produkowanej tam żywności przed zanieczyszczeniami w jej otoczeniu. Z tego też powodu zarówno w zakładach produkcyjnych branży spożywczej jak i restauracjach konieczne jest stosowanie odpowiedniej odzieży gastronomicznej, która zagwarantuje spełnienie wysokich wymagań higienicznych i bezpieczeństwo przed różnego rodzaju zagrożeniami dla pracowników. Bluzy, buty, fartuchy czy nakrycia głowy to bez wątpienia niezbędne elementy właściwej odzieży dla pracowników gastronomi – na jakie parametry zwrócić uwagę wybierając tę właściwą?Wiadomość z dnia: 13-12-2018
Jakie zestawy pierwszej pomocy muszą znaleźć się w zakładzie pracy?

Dobrze wyposażony zestaw pierwszej pomocy to jeden z podstawowych i obowiązkowych elementów BHP każdego zakładu pracy. Zgodnie z założeniami Kodeksu Pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) jak i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), wyposażenie zakładu pracy w odpowiednio wyposażony system pierwszej pomocy oraz wyznaczenie i przeszkolenie odpowiednich pracowników w zakresie udzielania pomocy przedlekarskiej jest obowiązkiem każdego pracodawcy, niezależnie od charakteru działań prowadzonych w jego zakładzie. Jednocześnie jednak każdy zakład pracy będzie posiadał szereg niestandardowych wymagań odnośnie wyposażenia apteczek, charakterystycznych dla niego ze względu na warunki pracy. Jakie zestawy pierwszej pomocy muszą znaleźć się w każdym zakładzie pracy?Wiadomość z dnia: 13-12-2018
Bezpieczne malowanie - wszystko na temat odzieży malarskiej

Malowanie to jeden z podstawowych obszarów pracy w obrębie branży budowlanej – trudno wyobrazić sobie bez niego jakiekolwiek prace wykończeniowe czy remontowe i choć wiele osób samodzielnie podejmuje się odmalowania pokoju w domu, do pracy na większych powierzchniach użytkowych zawsze zatrudnia się profesjonalistów.Wiadomość z dnia: 13-12-2018
Śrubokręty, klucze, szczypce - przegląd najważniejszych narzędzi w warsztatach

Odpowiednie wyposażenie warsztatu to podstawa skutecznej i efektywnej pracy każdego majsterkowicza, budowlańca czy mechanika. Trudno wyobrazić sobie dziś specjalistów w dziedzinie napraw czy prac remontowych bez profesjonalnych narzędzi takich jak piły, młotki, klucze, czy śrubokręty. Znalezienie kompletnego zestawu narzędzi najwyższej jakości to jednak problem, z którym w dalszym ciągu boryka się wielu z nich – profesjonalne narzędzia warsztatowe bywają bardzo drogie, a i tak nie zawsze charakteryzują się najlepszą jakością. Na szczęście liderem rynku jest dziś Beta Gertu - producent, w którego ofercie znajdziemy każdy niezbędny element wyposażenia warsztatu w najwyższej jakości i przystępnej cenie.Wiadomość z dnia: 16-11-2018
Ocieplane rękawice - czy dają możliwość swobodnej pracy?

Stosowanie ocieplanych rękawic w trakcie pracy z pewnością nie wydaje się być wygodnym rozwiązaniem. Nawet w codziennym życiu, korzystając zimą z rękawic w trakcie pobytu na zewnątrz czujemy się mocno ograniczeni ruchowo. Co jednak mieliby zrobić pracownicy, którzy na co dzień i to przez kilka godzin stykają się z ekstremalnie wysokimi bądź niskimi temperaturami i bez odpowiedniego zabezpieczenia byliby narażeni na odmrożenia bądź poważne oparzenia skóry? Ocieplane rękawice są tu jedynym wyborem. Czy jednak da się pracować w nich w pełni swobodnie?Wiadomość z dnia: 16-11-2018
Gumowe buty roboczze - niezbędna ochrona

Gumowe buty robocze stosowane są w naprawdę różnorodnych warunkach pracy, zapewniając niezawodną ochronę stóp przed wodą, uszkodzeniami, zabrudzeniami i szkodliwymi środkami i substancjami wszędzie tam, gdzie to konieczne. Długie i krótkie cholewki, różnorodne warianty podeszwy, różne rodzaje gumy wykorzystane do produkcji – elementy, które zapewniają butom gumowym ich niezawodność i właściwości ochronne są też tymi, względem których będziemy je rozróżniać. Jakie rodzaje gumowego obuwia roboczego można znaleźć dziś na rynku i pod jakim kątem należy dobierać je do konkretnej pracy?Wiadomość z dnia: 16-11-2018
Buty taktyczne w praktyce - jaki model do jakiej pracy

Buty taktyczne znane są przede wszystkim jednostkom takim jak policja czy wojsko, stanowiąc podstawowy element ich wyposażenia i odzieży, choć oczywiście dziś coraz częściej spotyka się je także w mniej zawodowym środowisku. Ich wysokie właściwości ochronne, niezwykła wytrzymałość i duża wygoda użytkowania sprawiają, że to właśnie buty taktyczne są najbardziej praktycznym i komfortowym rozwiązaniem przy długiej pracy w terenie, bez względu na jego strukturę czy zawilgocenie. Nawierzchnia betonowa, żwirowa, piaskowa, skały, a nawet śnieg – buty taktyczne to niemalże buty niezniszczalne, które zapewnią odpowiednią ochronę stopy i nie narażą jej na nieprzyjemne odciski czy otarcia. Jak w praktyce wygląda jednak ich wybór? W jaki sposób dobrać tego typu obuwie do konkretnej pracy?Wiadomość z dnia: 16-11-2018
Snickers - co oferuje topowy producent BHP?

Marka Snickers już od wielu lat gości w gronie najlepszych producentów odzieży BHP na rynku. Ich niezwykle szeroka oferta spodni, kurtek i akcesoriów ochronnych i roboczych zaspokaja dziś potrzeby niejednej branży, dostarczając pracownikom różnych gałęzi przemysłu doskonałą ochronę i najwyższą jakość bezpieczeństwa. Komfortowa i wygodna odzież BHP marki Snickers to obecnie wybór numer jeden wśród wielu pracodawców chcących zadbać o komfort pracy swoich podwładnych zgodny z wszystkimi przepisami i normami obowiązującymi w danej branży. Jakiego asortymentu można spodziewać się po ich ofercie i dlaczego to właśnie Snickers jest dziś jedną z najpopularniejszych marek odzieży BHP?Wiadomość z dnia: 13-11-2018
Najważniejsze zastosowania rękawic gumowych

Rękawice gumowe znajdują szereg zastosowań zarówno w życiu codziennym, jak i w warunkach przemysłowych. Od standardowych rękawic stosowanych ochronnie podczas mycia naczyń, sprzątania mieszkania czy prac ogrodowych, przez rękawice stosowane w warunkach medycznych, sklepach spożywczych i prac wymagających kontaktu z wodą aż po cały wachlarz rękawic przemysłowych przystosowanych do ochrony przed różnorodnymi czynnikami szkodliwymi – jak wiele wariantów gumy, tak i wiele zastosowań dla wykonanych z niej rękawic. Jakie są ich najważniejsze zastosowania i czym cechują się poszczególne z dostępnych dla nich rękawic?Wiadomość z dnia: 13-11-2018
Delta Plus - najwyższa jakość bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo pracy to jedna z podstawowych kwestii, o których musi upewnić się każdy pracodawca. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami pracownicy powinni być wyposażani w odpowiednie akcesoria i odzież ochronną, które będą w stanie zapewnić im właściwy dla danej pracy poziom bezpieczeństwa nie tylko pod kątem zdrowia, ale także czystości. Producenci odzieży BHP od lat pracują nad tym, by dostarczyć na rynek najlepsze produkty – wśród nich dzisiejszy bohater, marka Delta Plus, dzięki któremu bezpieczeństwo pracy osiąga dziś najwyższy możliwy poziom. Co można znaleźć w ich ofercie?Wiadomość z dnia: 13-11-2018
123 / 3