Ochrona przeciwpożarowa, gaśnice oraz znaki instrukcyjne BHP