Jak zapobiegać wypadkom przy pracy?

Jak zapobiegać wypadkom przy pracy?

Wypadki w pracy zdarzają się właściwie każdego dnia i choć w wielu przypadkach kończą się jedynie niewielkimi szkodami, zapobieganie im to jedno z najważniejszych zadań zarówno pracodawców, jak i pracowników. Każdy, kto wyrusza rano do pracy spodziewa się, że bezproblemowo zakończy za kilka godzin swój dzień pracy i wróci bezpiecznie do domu i poczucie takie jest dla człowieka całkowicie naturalne. Wierzymy, że pracodawca wypełnił swój obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia miejsca pracy i jest w stanie zagwarantować nam odpowiednie warunki bez zbędnego ryzyka urazów. Jak jednak w praktyce zapobiega się wypadkom przy pracy? Co należy zrobić i jak przygotować zarówno miejsce pracy jak i pracowników, by liczba wypadków w zakładzie spadła do minimum?

Jak zapobiegać wypadkom przy pracy – podstawowe zasady i standardy BHP

Każdy pracodawca ma obowiązek zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników poprzez wprowadzenie wyraźnego regulaminu BHP i zasad bezpieczeństwa pracy na danych stanowiskach. Każdy nowo przyjmowany pracownik powinien zostać odpowiednio przeszkolony ze swoich obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i technik pracy, które nie będą generowały zbędnego zagrożenia. Przedstawienie obowiązującego w zakładzie BHP, uzyskanie potwierdzenia przyjęcia regulaminu do wiadomości czy nawet sprawdzenie wiedzy pracowników z zakresu BHP nie oznacza jednak w dalszym ciągu zakończenia działań związanych z eliminowaniem ryzyka w miejscu pracy.

Aby móc rozmawiać o zapobieganiu wypadkom w pracy i eliminacji ryzyka ich zaistnienia, każdy pracodawca powinien zdawać sobie sprawę ze swoich obowiązków względem gwarantowania pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Oznacza to, że to jego rolą jest przygotowanie stanowisk tak, by spełniały wszelkie obowiązujące normy BHP, wyposażenie ich w sprawne i bezpieczne maszyny i narzędzia pracy czy wreszcie inwestowanie w nowe technologie, które zostały dostosowane do najwyższych standardów bezpieczeństwa. Jeśli więc przykładowo zagrożeniem dla zdrowia pracowników jest hałas, pracodawca musi zagwarantować im nie tylko nauszniki ochronne blokujące szkodliwy dla słuchu dźwięk, ale też w pierwszej kolejności znaleźć sposób na zmniejszenie natężenia dźwięku, np. poprzez wymianę maszyn, czy oddzielanie ich od strefy pracy. Eliminacja i minimalizowanie zagrożeń poprzez eliminację czynników szkodliwych to najskuteczniejsza droga do zapobiegania wypadkom przy pracy.

Właściwe oznaczanie miejsca pracy i środki ochrony indywidualnej

Bardzo ważnym aspektem przygotowania stanowisk pracy i całego zakładu do najwyższych standardów bezpieczeństwa jest zastosowanie na przestrzeni całego zakładu wyraźnych oznaczeń stref niebezpiecznych. Wszelkiego rodzaju oznaczenia, tabliczki, czy nawet poprowadzone po podłodze taśmy wyznaczające trasy ruchu po pomieszczeniach przyczyniają się do podniesienia świadomości występujących zagrożeń i tym samym większej ostrożności ze strony pracowników. Pracodawca powinien skupić się na czytelnym oznaczaniu miejsc skrajnie niebezpiecznych, ale też tych w których łatwo o nieostrożność. Ogromną rolę odegra tu też choćby prawidłowo dopasowane oświetlenie pomieszczeń, które zagwarantuje pracownikom doskonałą widoczność i tym samym zwiększy ich czujność na wypadek pojawienia się zagrożenia.

Ostatnim, choć nie mniej ważnym czynnikiem fizycznie zapobiegającym wypadkom przy pracy jest oczywiście odzież ochronna i wszelkiego rodzaju środki ochrony indywidualnej. Gogle, czapki, rękawice, specjalistyczne obuwie, fartuchy, bluzy, spodnie, maski – wystarczy przejrzeć ofertę naszego sklepu, by przekonać się jak wiele różnych zadań może spełniać dziś specjalistyczna odzież robocza i ochronna. Jej główne zadanie to oczywiście ochrona pracowników przed występującymi zagrożeniami w momencie, gdy zagrożeń tych nie da się bezpośrednio wyeliminować ze stanowiska pracy w związku z jej charakterem. Warto jednak dodać, że ani system zarządzania BHP w firmie, ani odpowiednio opracowane oznaczenia budynku, ani nawet odzież ochronna nie zagwarantują pełnego bezpieczeństwa pracowników, jeśli Ci nie będą mieli o BHP najmniejszego pojęcia.

Szkolenia BHP pracowników

Prowadzenie regularnych szkoleń z zakresu BHP to kolejny obowiązek pracodawcy, z którego niewywiązanie się może oznaczać poważne konsekwencje i prowadzić do zwiększenia ryzyka wypadków w firmie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie szkolenia BHP, instruktaże czy szkolenia okresowe powinny odbywać się w czasie pracy i zostać przeprowadzone przez osoby do tego przygotowane. W przypadku szkoleń wstępnych z pracy na danym stanowisku i zasad ogólnych BHP w zakładzie, organizacją szkolenia może zająć się sam pracodawca, jednak w przypadku szkoleń okresowych zwiększających generalną świadomość zagrożeń i korzyści z przestrzegania BHP warto zlecić wyspecjalizowanym ośrodkom szkoleniowym.

To dzięki dobrze przygotowanym szkoleniom i sprawnemu systemowi zarządzania BHP pracownicy nie będą traktowali wprowadzonych zasad jako bezzasadnego przymusu i będą w stanie dostrzec korzyści z ich przestrzegania. Ostatecznie każda pracująca osoba jest w stanie podejmować własne, świadome decyzje dotyczące bezpieczeństwa i zamiast zmuszać ją do prawidłowych wyborów, warto skupić się na zaangażowaniu jej w tworzenie wspólnego bezpiecznego środowiska pracy.


BHP-Gabi

Zobacz podobne wpisy na blogu

Ostatnio oglądane